Magazín Elita

DIAG HUMAN UTRPĚL ZÁSADNÍ PROHRU VE SPORU S ČR I V ZAHRANIČÍ

DIAG HUMAN UTRPĚL ZÁSADNÍ PROHRU VE SPORU S ČR I V ZAHRANIČÍ

Odvolací soud ve Vídni vyhověl České republice a zastavil exekuční řízení na majetek ČR v Rakousku. Česká republika dosáhla tedy dalšího úspěchu v exekučních řízeních vedených firmou  Diag Human SE v zahraničí. Tento týden jí již vyhověl francouzský soud, který zastavil exekuční řízení na majetek ČR ve Francii. 

Na pokyn Nejvyššího soudu posoudil odvolací soud ve Vídni otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008, který prohlásil za nevykonatelný. Současně uložil společnosti Diag Human SE uhradit České republice náklady ve výši 17.552,10 EUR.

Rakouský odvolací soud ve svém rozhodnutí dal za pravdu argumentaci České republiky, podle které stále probíhá rozhodčí řízení. Česká republika podala v příslušné lhůtě žádost o přezkum rozhodčího nálezu. Tvrzení protistrany o tom, že žádosti o přezkum byly za Českou republiku údajně podepsány osobami k tomu neoprávněnými, posoudil odvolací soud v tomto směru jako irelevantní.  Proti rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.

Řízení před pařížským soudem bezdůvodně zahájila firma Diag Human SE v létě 2011. Pařížský soud prvního stupně se tehdy přiklonil na stranu Diag Human SE a nařídil exekuci na majetek České republiky ve Francii. Česká republika následně podala opravný prostředek k odvolacímu soudu, který podložila jednoznačnými důkazy. Právní názor ČR byl nyní plně akceptován francouzským odvolacím soudem a byla potvrzena správnost postupu státu.

Více informací: Ministerstvo zdravotnictví ČR


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ