Magazín Elita

ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ NESOUHLASÍ S NÁVRHEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA ZÁKAZ KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH

ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ NESOUHLASÍ S NÁVRHEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA ZÁKAZ KOUŘENÍ V RESTAURACÍCH

Praha 23. srpna (PROTEXT) - Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) vyjadřuje touto cestou svůj nesouhlas s deklarovaným návrhem, který prezentoval v médiích náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek.

Toto stanovisko navíc nebylo s AHR ČR projednáno i přesto, že je členem pracovní skupiny, která od počátku spolupracuje na připomínkování třech původně připravovaných variant řešení. Ani jedna z nich nešla tak daleko, aby zakazovala kouření i v krytých venkovních předzahrádkách restaurací.

Podle informací z tisku již Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o výběru jedné ze tří variant pro novelu zákona č. 379/2005 Sb. a to varianty, která je dokonce ještě tvrdší než obdobné legislativní restrikce v některých zemích EU. AHR ČR zastává stanovisko, že realizace tohoto záměru by opět poškodila podnikatele v oboru pohostinství a způsobila další úbytek restaurací a barů. V konečném důsledku by došlo k dalšímu snížení počtu pracovních míst v tomto oboru. Navíc návrh tohoto opatření přichází v době, kdy obor pohostinství prochází závažnou krizí. Pro podnikatele je nepřípustné, aby se podmínky podnikání chaoticky měnily v poměrně krátkém časovém období. Před třemi lety vešla v platnost současná podoba zákona, která stanovila povinnost restauracím vymezit se jako kuřácké, nekuřácké či kombinované se stavebně oddělenými prostory. Na základě tohoto opatření investovalo mnoho podnikatelů nemalé finanční prostředky do úprav svých provozoven. Dle dostupných průzkumů se tato praxe osvědčila.

"Naše asociace není zastáncem kouření v restauracích, ale je zásadně proti zásahům státu do svobodné volby provozovatele a zákazníka, zda se rozhodne preferovat restauraci kuřáckou nebo nekuřáckou. To by mělo být regulováno pouze trendy trhu. Není možné, aby podnikatelé každé tři roky přicházeli o své investice jen díky dalším legislativním změnám. K podobnému opatření není dle našeho názoru žádný racionální důvod a kouření, právě v restauracích, se bohužel stává pouze politickým tématem," uvedl k této problematice Václav Stárek, prezident AHR ČR.

K tomuto stanovisku vedou AHR ČR následující fakta:

- 60 % restaurací nabízí svým zákazníkům zcela nekuřácký provoz nebo stavebně oddělenou kuřáckou část

- Více než 80 % hotelových provozů je nekuřáckých

- 71 % provozovatelů restaurací považuje případný legislativní plošný zákaz kouření v restauracích za zásah do svobody podnikání

- Třetina provozovatelů čistě kuřáckých a čtvrtina restaurací s kombinovaným režimem by ukončily podnikání v této oblasti a propustily by své zaměstnance


Zkušenosti ze zahraničí

Nizozemsko:

Nizozemská vláda se rozhodla zrušit dva roky starý zákaz kouření v barech a kavárnách. Kouření bylo opětovně povoleno v barech, které nejsou větší než 70 metrů čtverečních (1).

Chorvatsko:

Chorvatská vláda zrušila zákaz kouření v HORECA sektoru po čtyřech měsících od zavedení zákazu z důvodu tvrdých protestů provozovatelů barů a restaurací, kterým se značně po zavedení zákazu snížil obrat (2).

Bulharsko:

Bulharská vláda v roce 2010 prosadila zrušení úplného zákazu kouření na veřejnosti z důvodu podpory turismu a pohostinství zasažených ekonomickou krizí. Novela zákona umožnila zřídit kuřácké zóny v restauracích, kavárnách i na nádražích nebo autobusových zastávkách.

Dopady zákazu kouření na veřejnosti

Belgie:

Majitelům kaváren a barů poklesl počet zákazníků o 27 procent, propad tržeb je zhruba 19 %. Do šesti měsíců od zavedení plošného zákazu kouření (konec roku 2011) se očekává, že zbankrotuje zhruba 450 zařízení (3).

Spotřeba cigaret

Itálie:

Zákon zakazující kouření byl zaveden v roce 2005. Prevalence byla v tomto roce na úrovni 25,6 %. V roce 2009 (tedy 4 roky po zavedení zákazu kouření) byla prevalence na úrovni 25,4 %, tzn. takřka stejná jako před zavedením tohoto opatření (4).

Výše uvedená fakta byla asociací opakovaně předkládána Ministerstvu zdravotnictví.


Další články z rubriky

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ