Magazín Elita

POST HOLIDAY SYNDROM SE OBJEVUJE V DŮSLEDKU ODPOČINKU BEZ STRATEGIE

POST HOLIDAY SYNDROM SE OBJEVUJE V DŮSLEDKU ODPOČINKU BEZ STRATEGIE

Bojíte se, že po návratu z dovolené se vrátíte a nebude se umět zařadit zpět „do procesu“? Obáváte se, že nebudete odpočatí, nebudete moci spát a pokud ano, tak se budete často budit? Máte strach z dočasné poruchy soustředění? Tomuto stavu se odborně říká Post holiday syndrom, obdobná je Holiday deprese syndrom.

Uvedený syndrom postihuje v poslední době významný počet lidí, kteří navíc ještě trpí i dalšími fyzickými příznaky jako nechuť k jídlu či nadměrná únava. Příznaky a samotný projev syndromu, nemusí nutně podmiňovat atmosféra dovolené ani prostředí, kde jsme byli či s kým jsme dovolenou trávili.

Dovolenou musíme chápat také jako situaci, která způsobuje změnu v navyklém způsobu života a nevylučuje tedy stav nerovnováhy, jenž může být plíživým spouštěčem stresu v důsledku střetu s překážkou, kterou nejsme v přiměřeném čase a přiměřenými prostředky schopni překonat. Pravděpodobným spouštěčem je tedy stres z toho, že jsme si dovolili „vypnout“ či opustit pracoviště (firmu, společnost), ale především jde o to, že neumíme odpočívat. Neumíme si vytvořit základní životní strategie a už vůbec ne ty, které vedou ke spokojenému odpočinku.

Několik rad, jak předcházet Post holiday syndromu:

  1. Nepřipouštějte nikdy myšlenku, že si dovolenou a odpočinek nezasloužíte
  2. Na svoji dovolenou se dívejte reálně a tedy ji i reálně plánujte. Základem je správné rozpoložení.
  3. Uvědomte si, že ani luxusní dovolená nevymaže zcela stres z předchozího období.
  4. Připravte si „dovolenkový“ rozpočet, abyste nebyli překvapeni nečekanými výdaji, které se však daly předpokládat.
  5. Dovolená má být především o dobrých vztazích a odpočinku.
    Dopřejte si několik skutečně odpočinkových dnů (lépe víkendů) v průběhu roku. Upínání se k jedinému delšímu volnu v průběhu roku nás motivuje pouze do doby dovolené, po dovolené spíše vyvolá negativní pocity, protože to příjemné je již za námi a není se nač těšit…
  6. Trvale pracujte na tom, abyste dokázali „přepínat“ mezi prací a mimopracovním životem.

Holiday deprese syndrom nás ohrožuje v období vánočních svátků či delšího volna.

Foto: ilustrační

Lenka Žáčková


Další články z rubriky

ALICE BENDOVÁ SI NA VZTAH K UMĚNÍ NEHRAJE, JE V NÍ ZAKOŘENĚNÉ!

ALICE BENDOVÁ SI NA VZTAH K UMĚNÍ NEHRAJE, JE V NÍ ZAKOŘENĚNÉ!

DCERA KRISTINY KLOUBKOVÉ MÁ VÝBORNÉ DISPOZICE K BALETU, ALE MAMINKA NADŠENÁ NENÍ…

DCERA KRISTINY KLOUBKOVÉ MÁ VÝBORNÉ DISPOZICE K BALETU, ALE MAMINKA NADŠENÁ NENÍ…

PRO  CIRCUS BROTHERS JE TYPICKÁ BALKÁNSKÁ HUDBA, KTERÁ VÁS ZCELA POHLTÍ

PRO CIRCUS BROTHERS JE TYPICKÁ BALKÁNSKÁ HUDBA, KTERÁ VÁS ZCELA POHLTÍ

Z ČEHO MAJÍ SYNOVÉ ŠTĚPÁNKY DUCHKOVÉ STRACH A ONA SE JEN SMĚJE?

Z ČEHO MAJÍ SYNOVÉ ŠTĚPÁNKY DUCHKOVÉ STRACH A ONA SE JEN SMĚJE?

NECHCE SE VĚŘIT, ŽE HANKA KYNYCHOVÁ S POSTAVOU SNŮ OSLAVILA PADESÁTKU!

NECHCE SE VĚŘIT, ŽE HANKA KYNYCHOVÁ S POSTAVOU SNŮ OSLAVILA PADESÁTKU!

HALADA