Magazín Elita

SANEP: ČEŠI CHTĚJÍ MÍT PRÁVO ZNEŠKODNIT NA SVÉM POZEMKU ZLODĚJE

SANEP: ČEŠI CHTĚJÍ MÍT PRÁVO ZNEŠKODNIT NA SVÉM POZEMKU ZLODĚJE

Praha 25. června (PROTEXT) - Češi chtějí mít právo zneškodnit na svém pozemku zloděje, stávající zákony totiž chrání spíše pachatele než oběti trestných činů, míní většina.

Většina Čechů chce mít právo zastřelit v krajním případě člověka, který ohrožuje jejich život, zdraví či majetek. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle kterého jsou téměř dvě třetiny obyvatel České republiky pro zavedení modelu, který funguje v některých státech USA, kde mají občané právo po varování zastřelit člověka, který se neoprávněně pohybuje na jejich pozemku či v domě a evidentně páchá nebo se chystá páchat trestnou činnost. Tento radikální postoj veřejnosti vůči zlodějům a pachatelům trestné činnosti lze přičíst na vrub zejména většinově sdílenému názoru, že stávající legislativa týkající se ochrany života a majetku nahrává spíš pachatelům trestné činnosti, než jejich obětem. Více jak čtyři pětiny veřejnosti rovněž zastávají názor, že zákonná úprava týkající se ochrany života a majetku není v České republice dostačující.

Téměř dvě třetiny domácí veřejnosti jsou rovněž toho názoru, že v případě zavedení obdobné právní úpravy týkající se ochrany života či majetku, jako je například v americkém státu Texas, by v České republice došlo k výraznému snížení trestné činnosti jako vloupání, ozbrojených přepadení atp.

Více jak čtyři pětiny domácí veřejnosti pak souhlasí s názorem poslance Václava Kubaty, který v souvislosti s právem na ochranu života či majetku říká: "Každý člověk by měl mít jednoznačně právo na ochranu života, zdraví a majetku svého a svých blízkých. Z tohoto pohledu je stávající aplikace pravidla přiměřenosti sebeobrany, dle mého názoru, nedostatečná a měla by se otevřít seriózní debata na toto téma."

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 18. - 21. června 2012 na vybrané skupině 7518 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 17.214 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 procenta. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Stávající zákonná úprava týkající se ochrany života nahrává podle mínění v souhrnu 78,9 procenta respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, pachatelům trestné činnosti. Naopak v souhrnu 10,7 procenta dotázaných je toho názoru, že nynější právní úprava upřednostňuje oběti trestné činnosti.

Více jak čtyři pětiny dotázaných (80,5 procenta) se domnívají, že stávající legislativa České republiky dostatečně nechrání základní práva občanů, jako jsou například práva na ochranu života či majetku.

Zavedení obdobného modelu, který v souvislosti s ochranou života a majetku funguje například v americkém státě Texas, by uvítalo 59,7 procenta dotázaných. V tomto americkém státě mají občané právo, po varování, zastřelit člověka na svém pozemku či v domě kam neoprávněně vstoupil a je evidentní, že jde páchat trestnou činnost.

Téměř dvě třetiny dotázaných (64,7 procenta) jsou toho názoru, že pokud by měl každý občan ČR právo zastřelit na svém pozemku či v domě člověka, který tam vstoupil neoprávněně a evidentně páchá trestný čin, tak dojde k výraznému snížení trestné činnosti páchané formou vloupání, ozbrojených přepadení atp. Například americké statistiky říkají, že po zrušení zákazu držení zbraní došlo v daných městech k prokazatelnému poklesu počtu vražd.

S názorem poslance Václava Kubaty, který v souvislosti s právem na ochranu života či majetku říká, že: "Každý člověk by měl mít jednoznačně právo na ochranu života, zdraví a majetku svého a svých blízkých. Z tohoto pohledu je stávající aplikace pravidla přiměřenosti sebeobrany, dle mého názoru, nedostatečná a měla by se otevřít seriózní debata na toto téma," pak souhlasí 85 procenta respondentů.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1578 1579 1580 1581

Další články z rubriky

PROSLUNĚNÝ KŘEST KNIHY JANY MAREŠOVÉ BYL SKVĚLÝM ZÁŽITKEM

PROSLUNĚNÝ KŘEST KNIHY JANY MAREŠOVÉ BYL SKVĚLÝM ZÁŽITKEM

ONDŘEJ SOKOL PROVÁDÍ PO BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI…

ONDŘEJ SOKOL PROVÁDÍ PO BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI…

PROČ NEMÍVAJÍ VÍTĚZKY ČESKÉ MISS HLAD?

PROČ NEMÍVAJÍ VÍTĚZKY ČESKÉ MISS HLAD?

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ