Magazín Elita

ŽIVOT S ENDOMETRIÓZOU

ŽIVOT S ENDOMETRIÓZOU

Endometrióza a psychosomatika

Všechna onemocnění ženských pohlavních orgánů zasahují více či méně do osobnosti ženy, do jejího sexuálního i partnerského života i do celkové kvality jejího života. Jedním z těchto chronických onemocnění je endometrióza, která je spojena s řadou tělesných i psychických obtíží.

Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi psychikou člověka, konkrétně mezi různými zátěžovými situacemi a reakcemi na ně (chorobnými příznaky).

Zabývá se ale i opačnými somatopsychickými souvislostmi, tedy psychickými reakcemi na tělesná onemocnění, zvláště chronického rázu, například na endometriózu. Tyto projevy se označují jako somatopsychické poruchy, jinak též nazývané jako neurotická nadstavba nebo sekundární neurotické poruchy, a výrazně ovlivňují průběh nemoci i její léčení.

Pacientky s endometriózou musejí kromě náročné a dlouhodobé léčby zvládnout především změny na vlastním těle a následná tělesná omezení. Musejí přijmout změny vlastního ženského sebepojetí i celkové znejistění v sociálních (především partnerských) rolích. Někdy se musejí vyrovnat i se ztrátou dosavadního smyslu života (rodičovství), emocionálním znejistěním (vlastní sebehodnocení), strachem ze ztráty partnera, zaměstnání či finanční jistoty. Celkově se musí vyrovnávat i s řadou sociálních i osobních omezení (např. snížení kvality života a omezení v sexuálním životě). V průběhu léčby prožívají nemocné ženy  řadu strachů i úzkostí, především strach z neotěhotnění, který sám o sobě může být další psychosomatickou komplikací při následné léčbě plodnosti. Objevuje se i strach z progrese onemocnění a sílení bolestí.

Nejčastější psychickou reakcí žen na náročnou léčbu je deprese. Přitom až 90 % depresivních stavů je v ambulancích praktického lékaře a u somatických lékařů nediagnostikováno. Deprese se může projevovat řadou vegetativních symptomů. Mezi ně řadíme poruchy spánku, změnu chuti k jídlu, pocity vyčerpání, poruchy sexuálního života: frigiditu, anorgasmii (neschopnost dosáhnout orgasmu), dyspareunii (bolestivý pohlavní styk), výjimečně i vaginismus (křečovité stažení poševního svalstva). Mezi vegetativní symptomy onemocnění se řadí i nejrůznější poruchy chování, např. agresivita, opozice, vzdor a nespolupráce nebo naopak apatie. Depresivní porucha je somatickými odborníky často zaměňována za negativní charakterové vlastnosti, například lenost, nedostatek vůle či neochotu spolupracovat. V nemalé míře komplikuje léčbu deprese i obava nemocných z psychiatrické nálepky, někdy i rozpaky samotných lékařů pacientky na toto vyšetření posílat.

Proto je dobré upozornit somatické lékaře na vypracovaný screening deprese SASA, podle kterého lékař během několika minut zjistí, zda pacient trpí depresivní poruchou či nikoliv. Při screeningu se zjišťuje přítomnost čtyř okruhů: poruchy spánku (S), anhendonie (neschopnost se radovat A), sebehodnocení (S) a poruchy apetitu (chuti k jídlu A). V případě přítomnosti tří okruhů je 95% pravděpodobnost přítomnosti chorobné deprese.

Cílem komplexní léčby endometriózy je u nemocných uchování optimálního zvládání nemoci (coping) a uchování maxima možných faktorů, jež slouží ke zdraví, respektive k dobrému životnímu pocitu. Další podmínkou úspěšné léčby endometriózy je přijetí tohoto onemocnění a zajištění optimálního psychického i fyzického stavu nemocné. K tomu je třeba úzké spolupráce gynekologů s psychology, psychoterapeuty i psychiatry.

 

Ženám pomohou i webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde nově naleznou také poradnu gynekologa

Mnoho žen s endometriózou se potýká s bolestí, která může narušovat jejich každodenní aktivity a mít tak negativní dopad na profesní i osobní život. Často si však tyto ženy neuvědomují, že za jejich bolestí (bolestivá menstruace, bolest při styku, pánevní bolest chronického charakteru) stojí právě toto onemocnění. Žen, které si těmito příznaky prochází, není málo – endometrióza patří mezi častá gynekologická onemocnění a vyskytuje se zhruba u jedné z deseti žen v reprodukčním věku. Ženám trpícím tímto onemocněním jsou k dispozici také specializované webové stránky www.bolestivamenstruace.cz, kde naleznou informace o tom, co je endometrióza, jaké jsou její příznaky, jak probíhá diagnóza i jaké jsou možnosti léčby. Nově mohou ženy využít také poradny gynekologa, který jim diskrétně odpoví na jejich dotazy týkající se života s endometriózou.

Na tiskové konferenci v Praze o svém příběhu ze života s endometriózou přítomným novinářům a hostům vyprávěla pacientka Ludmila Hamplová (na fotu), která boj s touto zákeřnou nemocí úspěšně zvládla. Založila také facebookové stránky se stejným názvem, kde je možnost o této problematice mluvit, radit se, svěřovat se, …

Foto: Pacientka Ludmila Hamplová

autor textu: Doc. PhDr. Marcela Bendová,Ph.D.


Další články z rubriky

DANIEL BARTÁK PŘIVEZL Z KOREJE HLAVNÍ FESTIVALOVOU CENU ZA ROLI V MUZIKÁLU MEFISTO!

DANIEL BARTÁK PŘIVEZL Z KOREJE HLAVNÍ FESTIVALOVOU CENU ZA ROLI V MUZIKÁLU MEFISTO!

BÁRA KODETOVÁ A PAVEL ŠPORCL UMÍ OCENIT KVALITU

BÁRA KODETOVÁ A PAVEL ŠPORCL UMÍ OCENIT KVALITU

ANDREA VEREŠOVÁ SPOJILA PŘÍJEMNÉ S DOBRÝM SKUTKEM PRO DĚTI

ANDREA VEREŠOVÁ SPOJILA PŘÍJEMNÉ S DOBRÝM SKUTKEM PRO DĚTI

KLUB LA BODEGUITA DEL MEDIO JE MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ S NESKUTEČNOU ATMOSFÉROU

KLUB LA BODEGUITA DEL MEDIO JE MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ S NESKUTEČNOU ATMOSFÉROU

LIBUŠKA ROHLÍČKOVÁ S CELOU RODINOU VYBÍRALA NÁUŠNIČKY DCERKU ELINKU

LIBUŠKA ROHLÍČKOVÁ S CELOU RODINOU VYBÍRALA NÁUŠNIČKY DCERKU ELINKU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ