Loutky

Někdo nás oddaně poslouchá a nás to naplňuje.  Máme-li podřízené, máme loajální tým.

PSÍ DEN S PRAHOU 13