Magazín Elita

SANEP: ZABAVENÍ ŘP NEPLATIČŮM VÝŽIVNÉHO PODPORUJE POLOVINA ČECHŮ

SANEP: ZABAVENÍ ŘP NEPLATIČŮM VÝŽIVNÉHO PODPORUJE POLOVINA ČECHŮ

Praha 25. května (PROTEXT) - Návrh ministerstva spravedlnosti, podle něhož by neplatiči, kteří na své nezletilé potomky neplatí výživné, měli být potrestáni zabavením řidičského průkazu, má podporu u nadpoloviční části domácí populace. S vymáháním dlužného výživného pak má osobně či v okruhu svých blízkých zkušenosti téměř čtvrtina veřejnosti. Ukázal to aktuální exkluzivní průzkum společnosti SANEP.

Stávající právní úpravu týkající se vymáhání dlužného výživného formou trestního stíhání na policii či exekuce, považuje za dostatečnou a efektivní pouze necelých třinácti procent domácí populace.

Právě zabavení řidičského průkazu by mělo vytvořit podle názoru ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila účinný nástroj k efektivnějšímu placení výživného. Ministr spravedlnosti se nechal inspirovat na Slovensku a v Polsku, kde podle jeho slov po zavedení tohoto alternativního trestu ubylo neplatičů výživného.

Názor, že by měl být návrh ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičských průkazů neplatičům výživného, schválen Poslaneckou sněmovnou sdílí více jak padesát procent veřejnosti.

Nicméně názor, že případné schválení trestu odebrání řidičského průkazu neplatičům výživného povede v ČR ke zlepšení platební morálky chronických neplatičů výživného pro nezletilé děti, sdílí pouze 45,2 % veřejnosti.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 21. - 24. května 2012 na vybrané skupině 6.032 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 14.102 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

S návrhem ministerstva spravedlnosti, které chce prostřednictvím zabavení řidičského průkazu donutit chronické neplatiče výživného na nezletilé k plnění svých závazků, v souhrnu souhlasí 52,1 % respondentů, jež představují reprezentativní vzorek domácí populace. Naopak za špatný považuje tento návrh ministerstva v souhrnu 37,7 % dotázaných.

S vymáháním dlužného výživného na nezletilé děti pak má vlastní či zprostředkované zkušenosti téměř čtvrtina dotázaných (24,3 %).

Stávající právní úprava týkající se vymáhání dlužného výživného není podle názoru více jak dvou třetin dotázaných (66,6 %) dostatečným a efektivním prostředkem, jimiž se můžou daní rodiče domoci dlužných alimentů.

Více jak nadpoloviční většina respondentů (51 %) je toho názoru, že by návrh z dílny ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičských průkazů chronickým neplatičům výživného, měl být v Poslanecké sněmovně přijat. Důvodem pak může být fakt, že za stávající právní úpravy je vymáhání dlužných alimentů často velmi dlouhý a neúčinný proces.

Podle mínění většiny respondentů (45,2 %) by návrh ministerstva spravedlnosti, který počítá s odebráním řidičského průkazu chronickým neplatičům výživného, vedl ke zlepšení platební morálky dlouhodobých dlužníků alimentů. Opačného názoru je pak 39,9 % dotázaných.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1510 1511 1512

Další články z rubriky

OBLÍBENÁ HEREČKA DANA MORÁVKOVÁ JE NEJRADĚJI CELÝ DEN V PYŽAMU

OBLÍBENÁ HEREČKA DANA MORÁVKOVÁ JE NEJRADĚJI CELÝ DEN V PYŽAMU

UŽ PO DEVÁTÉ JE TU KALENDÁŘ S VELKÝM PŘEKVAPENÍM NADACE ARCHA CHANTAL!

UŽ PO DEVÁTÉ JE TU KALENDÁŘ S VELKÝM PŘEKVAPENÍM NADACE ARCHA CHANTAL!

CO DĚLALA SEXY EVY PERKAUSOVÁ MEZI MASEM???

CO DĚLALA SEXY EVY PERKAUSOVÁ MEZI MASEM???

DĚTSKÁ SESTŘIČKA MARTINA PĚNKAVOVÁ ZÍSKALA TITUL BATIST NEJ SESTŘIČKA 2017

DĚTSKÁ SESTŘIČKA MARTINA PĚNKAVOVÁ ZÍSKALA TITUL BATIST NEJ SESTŘIČKA 2017

BUDE V BRNĚ PŘEKONÁN TANEČNÍ REKORD S MAREŠEM, SOKOLEM A KRAINOVOU?

BUDE V BRNĚ PŘEKONÁN TANEČNÍ REKORD S MAREŠEM, SOKOLEM A KRAINOVOU?