Magazín Elita

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI NEOGRAPH, A.S.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI NEOGRAPH, A.S.

Praha 17. května (PROTEXT) - Tiskové prohlášení obchodní společnosti NEOGRAPH, a.s. ("Neograph") v reakci na informaci o nových jízdních dokladech PID. Obchodní společnost Neograph, která se podílela na výrobě předchozích jízdních dokladů PID, tímto reaguje na desinformace médií ohledně nových jízdenek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti ("DPP").

Uveřejněná informace, že DPP má nyní jízdenky (v porovnání s předchozími jízdenkami) na vyšší bezpečnostní úrovni, a to za současného snížení ceny o jednu třetinu, není pravdivá. Jedná se o ryze účelovou prezentaci ve vazbě na politické zadání ušetřit v rámci provozu DPP za každou cenu.

Nové jízdenky jsou sice levnější, ovšem na úkor jejich kvality ve srovnání s předchozími jízdenkami. Základním a naprosto zásadním rozdílem mezi porovnávanými jízdenkami je použitý papír, kdy se při výrobě stávajících jízdenek nepoužívá v důsledku tlaku DPP na snížení ceny speciální ceninový papír (jak tomu bylo pří výrobě původních jízdenek), ale standardní bílý papír. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že pouze speciální zelený ceninový papír, použitý při výrobě původních jízdenek, byl a nadále je jediným bezpečnostním prvkem, který dlouhodobě odolal padělání. Prakticky všechny polygrafické bezpečnostní prvky jízdenek se totiž podařilo po čase vždy překonat a více či méně úspěšně napodobit.

Proklamovaná zlepšení například v podobě použití hologramu a QR kódu jsou rovněž zavádějící. Předně QR kód nemá charakter bezpečnostního prvku a slouží pouze ke statistickým a logistickým účelům. Použití hologramu je sice efektivním (optickým) prvkem pro laickou veřejnost, nicméně jeho bezpečnostní hodnota je již dávno výrazně překonána, neboť jakýkoliv typ hologramu lze napodobit, tedy padělat.

Lze uzavřít, že DPP sice šetří, nicméně bezpečnostní úroveň aktuálních jízdních dokladů se výrazně snížila a vrací se před rok 2008, kdy měl DPP problémy s masivním paděláním jízdních dokladů. Neograph tak doporučuje DPP, aby v rámci avizované soutěže přehodnotil tento přístup a zabýval se zejména rovinou bezpečnosti a ochrany proti padělání.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je patrné, že stávající jízdní doklady jsou s původními jízdními doklady absolutně neporovnatelné, z čehož nelze objektivně vyvozovat jiný závěr, než pouze ten, že se DPP rozhodl šetřit nákupem méně kvalitnějšího produktu.

NEOGRAPH, a.s.


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ