Magazín Elita

VĚDEC Z UNIVERZITY PARDUBICE PŘISPĚL K NOVÉMU OBJEVU

VĚDEC Z UNIVERZITY PARDUBICE PŘISPĚL K NOVÉMU OBJEVU

Pardubice 2. května (PROTEXT) - Tým vědců a spolupracovníků ze tří univerzit, mezi nimiž je i český odborník Ing. Jiří Orava, Ph.D. z Univerzity Pardubice, odhalil nové poznatky o nanovrstvách chalkogenidů a jejich krystalizaci.

Studium pokročilých materiálů je přitom součástí každodenního života. Znalosti procesů krystalizace jsou nutné např. pro výrobu čokolády nebo pro život v přírodě.

Spolupráce mezi University of Cambridge, University of Southampton a Univerzitou Pardubice se osvědčila a vedla k novému přístupu k pochopení a popisu super rychlých dějů při krystalizaci nanovrstev. S použitím revolučního zařízení v oblasti termické analýzy tzv. Flash DSC (Diferenčního skanovacího kalorimetru), vybaveného speciálními sensory firmy Mettler-Toledo, byli vědci schopni změřit chování materiálů pro fázové paměti.

"Příprava paměťových vrstev, měření flash DSC a interpretace získaných dat při charakterizaci paměťových materiálů byly provedeny pod vedením profesora Lindsay Greera z University Cambridge z Department of Materials Science. Členem tohoto kolektivu je i Ing. Jiří Orava, Ph.D. z Univerzity Pardubice (Centrum materiálového výzkumu), který je v současné době na 3leté post-dok stáži na Univerzitě Cambridge. Nové poznatky o rychlosti růstu krystalů se podstatně liší od toho, co bylo známo doposud,“ vysvětluje přínos objevu prof. Wágner z Fakulty chemicko-technologické.

Klíčové výsledky výzkumu byly publikovány v jednom z nejprestižnějších impaktovaných časopisů v Nature Materials. Sám Jiří Orava k úspěchu dodává: "Podařil se nám naprosto nový popis kinetiky rychlých fázových transformací, které jsou klíčové pro pochopení funkce dnešních a budoucích paměťových medií. Rychlé čtení a zápis dat v nastupující nové generaci elektronických pamětí se odehrává na hranici nano a femto sekund.“

Paměťové materiály jsou polovodiče vhodné pro opakované a superrychlé ukládání informací pro současné i další generace elektronických zařízení typu chytrých telefonů nebo počítačů do „dlaně“. Takovéto paměti budou pracovat s rychlostí na úrovni stovek femto sekund při zápisu či mazání informace. Tyto paměti mají přidanou hodnotu v tom, že zápis je trvalý a nepotřebuje žádný další zdroj energie pro uchování paměťového záznamu. Rychlosti ohřevu paměťové buňky se pohybují na úrovni 10.000 °C za sekundu.

Flash DSC (Diferenční skanovací kalorimetr) je zcela nový typ komerčního DSC s časovou konstantou signálu kratší než milisekunda. Tato krátká časová konstanta umožňuje velmi rychlý ohřev a chlazení studovaného vzorku. Rozsah rychlostí ohřevu činí 1 K/s až 40 000 K/s, a je právě vhodný pro studium paměťových nanovrstev.

Dr. Orava je členem řešitelského týmu projektu na podporu odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu (TEAM CMV), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o tříletý projekt, který byl v roce 2009 zahájen v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Na realizaci plánovaných vzdělávacích aktivit a na podporu rozvoje mladých badatelů získal univerzitní tým 16,6 mil. Kč.

Bližší informace: http://www.uni-pardubice.cz


Další články z rubriky

PEJSKAŘI, POZOR! AKCE LÉTA JE TU

PEJSKAŘI, POZOR! AKCE LÉTA JE TU

MOËT NA KVIFF 2018 PODPOŘÍ NADAČNÍ FOND AUTTALK KATEŘINY SOKOLOVÉ

MOËT NA KVIFF 2018 PODPOŘÍ NADAČNÍ FOND AUTTALK KATEŘINY SOKOLOVÉ

ZNÁMÝ ČESKÝ DESIGNÉR JAROSLAV BEJVL ZAČAL SPOLUPRACOVAT SE SKLÁRNOU AVE CLARA

ZNÁMÝ ČESKÝ DESIGNÉR JAROSLAV BEJVL ZAČAL SPOLUPRACOVAT SE SKLÁRNOU AVE CLARA

ZACHRAŇME ŠUMAVU ANEB ZPÁTKY KE KOŘENŮM

ZACHRAŇME ŠUMAVU ANEB ZPÁTKY KE KOŘENŮM

PET SUSTAINABILITY COALITION EXPANDUJE DO EVROPY

PET SUSTAINABILITY COALITION EXPANDUJE DO EVROPY

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ