Magazín Elita

SANEP: VEŘEJNOST VNÍMÁ SOUD S BÁRTOU A ŠKÁRKOU JAKO SPRAVEDLIVÝ

SANEP: VEŘEJNOST VNÍMÁ SOUD S BÁRTOU A ŠKÁRKOU JAKO SPRAVEDLIVÝ

Praha 15. dubna (PROTEXT) - Většina veřejnosti vnímá soudní proces s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou jako spravedlivý a požaduje jejich odchod z Poslanecké sněmovny.

Celý soudní proces a prozatím nepravomocně vynesený rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 nad Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou považuje většina veřejnosti jako spravedlivý a vnímá jej jako dobrý signál, že politici nejsou nedotknutelní. I přes většinovou spokojenost s rozsudkem a s tímto soudním procesem je však většina Čechů přesvědčena, že by měl Vít Bárta dostat namísto podmíněného trest nepodmíněný. Ukázal to exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, který zjišťoval názory domácí populace bezprostředně po vynesení prozatím nepravomocného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, který v pátek uložil předsedovi poslaneckého klubu Věcí veřejných Vítu Bártovi trest za to, že podplácel svého tehdejšího spolustraníka Jaroslava Škárku. Soud Bártu potrestal 18 měsíci vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Bývalý poslanec VV, nyní nezařazený Jaroslav Škárka, pak dostal tři roky nepodmíněně za podvod. Zatímco většina veřejnosti by Víta Bártu odsoudila k tvrdšímu trestu, v případě Jaroslava Škárky převažuje spokojenost nad jeho trestem. Více jak čtyři pětiny veřejnosti jsou pak přesvědčeny, že by jak Vít Bárta, tak Jaroslav Škárka měli zcela opustit vrcholnou politiku, tedy se bezpodmínečně vzdát svého poslaneckého mandátu.

Více jak dvoutřetinová většina domácí populace je rovněž přesvědčena, že by ke stejnému trestu jako Jaroslav Škárka měla být odsouzena i nezařazená poslankyně Kristýna Kočí, která se mohla podle soudce Jana Šotta dopustit podvodu, když přijala od předsedy poslanců Věcí veřejných Víta Bárty půjčku a chtěla ji proti němu použít.

Jak ukazuje exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP, je zjevné, že většina veřejnosti i přes nepravomocné odsouzení Víta Bárty a Jaroslava Škárky, je jednoznačně přesvědčena jak o vině Víta Bárty a Jaroslava Škárky, tak i o vině Kristýny Kočí.

Jak ukázaly dřívější průzkumy společnosti SANEP, korupční skandály, které zasáhly nejen vrcholnou politiku, ale i justici a policii, vedly k podlomení důvěry jak v politiku a politiky, tak i v justici. Pro návrat důvěry v právní demokratický řád je tedy nepochybně dobrým signálem, že veřejnost vnímá tento soudní proces za spravedlivý. Podstatné však bude vynesení pravomocného rozsudku, který může být zcela odlišný od rozsudku, který vynesl v pátek Obvodní soud pro Prahu 5. Právě zjištění, že dvě třetiny veřejnosti vnímají rozsudek soudce Jana Šotta jako signál, že politici nejsou nedotknutelní, je jasnou informací, že veřejnost pochybuje o justiční spravedlnosti ve vztahu k politickým špičkám.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 13. - 14. dubna 2012 na vybrané skupině 1.751 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 6.104 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Soudní proces s Vítem Bártou a jeho bývalým spolustraníkem Jaroslavem Škárkou, včetně vynesení prozatímního nepravomocného rozsudku, vnímá v souhrnu nadpoloviční většina dotázaných (58,3%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, za spravedlivý. Naopak v souhrnu 27,1% respondentů považuje nepravomocný rozsudek, podle kterého byl Vít Bárta odsouzen na k 18 měsícům vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku a nezařazený poslanec Jaroslav Škárka na tři roky nepodmíněně, jako nespravedlivý.

Poslanec Vít Bárta měl podle názoru 57,9% respondentů za své korupční jednání jednoznačně obdržet mnohem tvrdší nepodmíněný trest. Podle názoru 19,2% respondentů dostal adekvátní podmíněný trest a pro méně tvrdý trest se vyjádřilo 3,8% dotázaných. Téměř desetina (8,3%) respondentů se domnívá, že je Vít Bárta nevinný a měl by tak být zcela osvobozen.

Nezařazený poslanec Jaroslav Škárka měl podle mínění 18,2% dotázaných dostat za podvod mnohem tvrdší trest než tři roky nepodmíněně. Téměř polovina respondentů (48,8%) je pak toho názoru, že Jaroslav Škárka dostal adekvátní trest. Pro nepodmíněný trest pro Jaroslava Škárku hlasovalo 12,1% respondentů. Podle názoru 4,6% dotázaných by pak měl být Jaroslav Škárka zcela osvobozen.

Podle názoru drtivé většiny respondentů (83,3%) by měl Vít Bárta po vynesení prozatím nepravomocného rozsudku neprodleně opustit vrcholnou politiku, a vzdát se, mimo jiné, i svého poslaneckého mandátu. Vít Bárta prozatím pouze složil svou funkci předsedy poslaneckého klubu VV a pozastavil členství ve straně. Jeho odchod z Poslanecké sněmovny České republiky pak očekávají i špičky ostatních vládních stran.

Podle mínění 88,3% dotázaných by, po vynesení prozatím nepravomocného rozsudku, měl zcela opustit vrcholnou politiku i další odsouzený, a to bývalý člen VV a nyní nezařazený poslanec Jaroslav Škárka, který však stejně jako Vít Bárta odchod ze sněmovny neplánuje.

Více jak dvě třetiny respondentů (66,2%) vnímají nepravomocný rozsudek vynesený soudcem Janem Šottem nad Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou jako dobrý signál pro veřejnost, že politici nejsou „nedotknutelní“.

Většina respondentů (67,1%) zastává názor, že ke stejnému trestu jako Jaroslav Škárka by měla být odsouzena rovněž nezařazená poslankyně VV Kristýna Kočí. Ta se podle mínění soudce Jana Šotta mohla také dopustit podvodu, a to když přijala od bývalého předsedy poslanců Věcí veřejných Víta Bárty půjčku a chtěla ji proti němu použít.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1405 1406 1407 1408

Další články z rubriky

A JE TO VENKU! TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA TEREZA KŘIVÁNKOVÁ SE ZASNOUBILA.

A JE TO VENKU! TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA TEREZA KŘIVÁNKOVÁ SE ZASNOUBILA.

KDO SE Z MUZIKÁLU GALILEO NEVEŠEL DO KOSTÝMU?

KDO SE Z MUZIKÁLU GALILEO NEVEŠEL DO KOSTÝMU?

ŠTĚFLÍČKOVÁ PŘED MISS UNIVERSE NEPODCENILA ANI KONTROLU CHRUPU

ŠTĚFLÍČKOVÁ PŘED MISS UNIVERSE NEPODCENILA ANI KONTROLU CHRUPU

ZIKMUNDA, LIŠKU RYŠAVOU, VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA HRAJE MATTHEW GOODE

ZIKMUNDA, LIŠKU RYŠAVOU, VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA HRAJE MATTHEW GOODE

KDE NAUČIL LUDĚK SOBOTA ŽENU LYŽOVAT? NA ŠUMAVĚ!

KDE NAUČIL LUDĚK SOBOTA ŽENU LYŽOVAT? NA ŠUMAVĚ!

Miss Princess

BETA GLUCAN