Magazín Elita

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU NEZLETILÉHO PACIENTA A NEGATIVNÍ OVLIVNĚNÍ

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU NEZLETILÉHO PACIENTA A NEGATIVNÍ OVLIVNĚNÍ

Dnem 1.4.2012 se zrušuje platnost zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který je nahrazen novým zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich a po jeho přečtení máte pocit, že né náhodou vstupuje v platnost na apríla. Tento zákon patří do řady těch, které jsou napadnuty ústavní stížností.

Hlavním jmenovatelem stížnosti ze dne 9.1.2012 je ve své podstatě zavedení Národního zdravotnického informačního systému v dané podobě. Nově je zaveden prvek zjišťování názoru nezletilého pacienta dle § 35 (s ohledem na věk, schopnost vnímat situaci a vyjadřovat se), a názoru pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Názor výše uvedených dotčených musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace. Stejně tak musí být proveden záznam do dokumentace, pokud nelze názor zjistit, včetně důvodu proč nemohl být názor pacienta zjištěn.

Dalším velice bouřlivě diskutovaným „prvkem“ v zákoně je negativní ovlivnění, ale již nikde nezjistíte, co tím je míněno, co tím zákon vyjadřuje… Setkali jsme se s vysvětlením lékařů, kteří si tento paragraf vysvětlují i tak, že pro dobrovolné očkování budou potřebovat souhlas druhého rodiče. Odezva tvůrců zákona je vedena kriticky vůči těmto lékařům, stejně jako vůči lékařům, kteří spíše spekulují, co asi znamená negativní ovlivnění při úrazech dětí, kterých jsou trvale plné chirurgické a ortopedické ambulance. U úrazů, které vyžadují ošetření – zasádrování je ve své podstatě také negativní ovlivnění života pacienta, i když se jedná o léčebný postup dočasného charakteru.

-lž-


Další články z rubriky

DR. MAX VE ZKRATCE PŘEDSTAVUJE NOVINKY PRO LETNÍ SEZÓNU 2018

DR. MAX VE ZKRATCE PŘEDSTAVUJE NOVINKY PRO LETNÍ SEZÓNU 2018

NULTÝ ROČNÍK DESIGN SHOW BRNO V AUTO CARDION NÁVŠTĚVNÍKY NAPROSTO UCHVÁTIL!

NULTÝ ROČNÍK DESIGN SHOW BRNO V AUTO CARDION NÁVŠTĚVNÍKY NAPROSTO UCHVÁTIL!

I MLADÍ MUŽI MAJÍ PROBLÉMY S EREKCÍ

I MLADÍ MUŽI MAJÍ PROBLÉMY S EREKCÍ

NOVÁ KOLEKCE NOŽE CLASSIC LE: MĚSTA CELÉHO SVĚTA

NOVÁ KOLEKCE NOŽE CLASSIC LE: MĚSTA CELÉHO SVĚTA

ZDRAVÝ BRONZ S OPALOVACÍM KRÉMEM NOVÉ GENERACE HYALURMED

ZDRAVÝ BRONZ S OPALOVACÍM KRÉMEM NOVÉ GENERACE HYALURMED

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ