Magazín Elita

SANEP: ROZVODŮ PODLE VĚTŠINOVÉHO MÍNĚNÍ STÁLE PŘIBÝVÁ

SANEP: ROZVODŮ PODLE VĚTŠINOVÉHO MÍNĚNÍ STÁLE PŘIBÝVÁ

Praha 22. března (PROTEXT) - Více jak dvě třetiny obyvatel zastává názor, že rozvodů v rámci České republiky jednoznačně přibývá. Nejčastějším důvodem rozvodů je pak podle mínění pětiny domácí populace nevěra.

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle kterého jsou relativně častými příčinami rozchodu sezdaných párů rovněž finanční problémy či rozdílnost povah. Za poměrně zajímavý výsledek šetření společnosti SANEP lze označit postoj více jak čtyř pětin domácí populace, jež se domnívají, že v mnohých případech by rozvodům zabránil dostatek tolerance a vzájemného pochopení. Jednoznačná většina domácí populace pak považuje řešení manželských neshod a konfliktů rozvodem v mnoha případech za unáhlený, navíc pokud má takový pár nezletilého potomka. Ke střídavé péči, která není v ČR příliš rozšířená, by v případě rozvodu bez problémů přistoupila nadpoloviční většina domácí veřejnosti.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 17. - 20. března 2012 na vybrané skupině 9.395 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 17.192 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více jak dvě třetiny respondentů (70,4 %), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, jsou toho názoru, že rozvodů v rámci České republiky stále přibývá. Podle mínění 3,1 % dotázaných rozvodovost v ČR ubývá a 15,1 % respondentů je toho názoru, že manželství končících rozvodem je stále stejně.

Nejčastějším důvodem rozvodů je dle mínění 20,5 % dotázaných nevěra. Tu ostatně v dřívějším průzkumu společnosti SANEP označily tři pětiny populace za nejhorší možné partnerské provinění. Následují finanční problémy, které považuje za nejčastější důvod rozvodu 18,6 % dotázaných. Rozdílnost povah pak za hlavní příčinu rozvodů považuje 16,4 % dotázaných a stereotyp 9,1 % respondentů. Podle mínění 6,4 % respondentů je hlavní příčinou rozvodů partnerská nedůvěra. Alkohol považuje za hlavní příčinu krachu manželství 2,1 % dotázaných, násilí 1,5 % dotázaných a neshody v sexu 1,4 % dotázaných. Jiný z důvodů je pak důvodem k rozchodu pro 12,8 % dotázaných.

Podle mínění 74,6 % dotázaných není nutné řešit manželské neshody a konflikty za každou cenu rozvodem, navíc pokud má manželský pár nezletilé děti.

Nadpoloviční počet (54 %) respondentů by v případě rozvodu souhlasil se střídavou péčí o dítě, která je odborníky ve většině případů pokládaná za lepší řešení, než když dítě zůstává v péči jednoho z rodičů.

Drtivá většina respondentů (86,1 %) je toho názoru, že by v mnoha případech zabránil rozvodu dostatek tolerance a vzájemného pochopení.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1327 1328 1329 1330

Další články z rubriky

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

BATIST NEJ SESTŘIČKA  JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

BATIST NEJ SESTŘIČKA JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ