Magazín Elita

SANEP: VÍCE JAK POLOVINA ČECHŮ SE DOMNÍVÁ, ŽE VLÁDY ZNEUŽÍVAJÍ SLUŽEB BIS PRO ZÍSKÁNÍ POLITICKÉHO VLIVU A BOJE S POLITICKÝMI KONKURENTY

SANEP: VÍCE JAK POLOVINA ČECHŮ SE DOMNÍVÁ, ŽE VLÁDY ZNEUŽÍVAJÍ SLUŽEB BIS PRO ZÍSKÁNÍ POLITICKÉHO VLIVU A BOJE S POLITICKÝMI KONKURENTY

Praha 16. března (PROTEXT) - Více jak polovina Čechů se domnívá, že vlády zneužívají služeb BIS pro získání politického vlivu a boje s politickými konkurenty.

Nadpoloviční většina obyvatel České republiky je toho názoru, že vlády z titulu kontrolního orgánu zneužívají služeb Bezpečnostní informační služby (BIS), a to za účelem získání politického vlivu a boje s politickými konkurenty. Jako nedůvěryhodnou instituci vnímají BIS více jak dvě pětiny veřejnosti. Více jak polovina domácí populace pak sdílí názor, že BIS nenaplňuje jednu z nejdůležitějších podmínek své existence, a to absolutní nezávislost na politických strukturách. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle kterého je těsná nadpoloviční většina obyvatel ČR dokonce toho názoru, že na BIS jsou napojeni lidé s kontakty na organizovaný zločin. Veřejnost se tak domnívá, že vláda coby zákonný kontrolor BIS nedokáže garantovat její zneužívání ze strany různých mocenských skupin. Do těch můžeme řadit nejenom politické činitele, ale například i vlivné podnikatele. Více jak dvě třetiny obyvatel České republiky jsou toho názoru, že bývalí vysocí představitelé BIS jsou právě těmito skupinami vyhledáváni a zaměstnáváni. Znepokojení veřejnosti ze zneužívání BIS je patrné z obavy dvou třetin veřejnosti, že bývalí zaměstnanci BIS si i nadále v této instituci udržují informační kanály, které zneužívají ve prospěch svých zaměstnavatelů. Ke zjištěným obavám přispívají bezpochyby i informace médií o případech, kdy elitní policisté či vyšetřovatelé poskytují své služby vlivným podnikatelům. Jak rovněž ukázal průzkum společnosti SANEP, v průměru více jak pětina obyvatel ČR nemá v oblasti otázek týkajících se BIS žádný názor.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 10. - 14. března 2012 na vybrané skupiny 9356 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200.000 registrovaných uživatelů 17.732 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Bezpečnostní informační službu (BIS), tedy jednu z nejmocnějších institucí považuje za důvěryhodnou pouze 33,5% respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Nadpoloviční většina respondentů (52%), se nedomnívá, že by BIS dodržovala jednu ze svých základních zásad, a sice zastávání přísně apolitických pozic. Ostatně jistá servilita vůči politikům bývá předmětem kritiky stávajícího ředitele BIS Jiřího Langa.

Více jak polovina respondentů (51,5%) je toho názoru, že vláda nedokáže zajistit takovou míru kontroly BIS, aby byla plně eliminována možnost zneužití této organizace a jejích informací jinými mocenskými skupinami.

Podle názoru 50,1% dotázaných je možné, že by Bezpečnostní informační služba mohla být i pod kontrolou osob napojených na organizovaný zločin. Takový názor je patrně důsledkem řady afér, kdy policisté včetně těch elitních napomáhali činnosti řadě organizovaných gangů.

Více jak pětina dotázaných (22,5%) považuje BIS za nedůvěryhodnou státní bezpečnostní instituci. Pro 20,9% respondentů je BIS nejen nedůvěryhodnou, ale i zkorumpovanou státní bezpečnostní organizací napojenou na organizovaný zločin. Naopak za důvěryhodnou instituci chránící bezpečnost a zájmy státu a občanů ČR považuje BIS 19,2%. Pro 11,2% respondentů je BIS především důvěryhodnou ale i politicky nezávislou instituci chránící bezpečnost a zájmy státu a občanů ČR. Žádné mínění pak nemá 26,2% dotázaných.

Podle mínění 52,9% dotázaných vláda zneužívá BIS jako mocenský nástroj, a to za účelem dosažení či zvýšení politického vlivu nebo boje s politickými konkurenty.

Více jak dvě třetiny respondentů (67,1%) zastává názor, že někteří bývalí zaměstnanci BIS, kteří dnes pracují pro vlivné podnikatele a politiky, si i udržuje nadále přístup k tajným informacím BIS.

Více jak sedm desetin dotázaných (73,6%) se domnívá, že je jednoznačně možné, že někteří bývalí zaměstnanci BIS zneužívají svého přístupu k tajným informacím ve prospěch politiků a podnikatelů, pro které pracují.

S ohledem na výsledky aktuálního průzkumu společnosti SANEP není překvapením, že drtivá většina respondentů (75,2%) nepovažuje za správné, že pro některé politiky a vlivné podnikatele pracují bývalí vysocí představitelé BIS. Zde se patrně negativně promítají do mínění veřejnosti informace médií o spolupráci bývalých elitních detektivů jak z řad BIS, tak i z řad protikorupčních útvarů policie atd.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1313 1314 1315 1316 1317 1318

Další články z rubriky

JAROMÍR HANZLÍK SI PLNÍ SVŮJ FILMOVÝ SEN

JAROMÍR HANZLÍK SI PLNÍ SVŮJ FILMOVÝ SEN

SANDRA POGODOVÁ ZKROTILA DVANÁCTKU MLADÝCH KLUKŮ. HÁDEJTE JAK!

SANDRA POGODOVÁ ZKROTILA DVANÁCTKU MLADÝCH KLUKŮ. HÁDEJTE JAK!

ČESKÁ KRÁSKA JANA ŠIŠKOVÁ ZABODOVALA NA SVĚTOVÉM CASTINGU!

ČESKÁ KRÁSKA JANA ŠIŠKOVÁ ZABODOVALA NA SVĚTOVÉM CASTINGU!

MLADÝ TYGR NAPADL FINALISTU MUŽE ROKU

MLADÝ TYGR NAPADL FINALISTU MUŽE ROKU

DANIEL BARTÁK PŘIVEZL Z KOREJE HLAVNÍ FESTIVALOVOU CENU ZA ROLI V MUZIKÁLU MEFISTO!

DANIEL BARTÁK PŘIVEZL Z KOREJE HLAVNÍ FESTIVALOVOU CENU ZA ROLI V MUZIKÁLU MEFISTO!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ