Magazín Elita

SANEP: VÍCE JAK TŘETINA ČECHŮ PŘIZNÁVÁ NEVĚRU, ZA TU OVŠEM PĚTINA POPULACE NEPOVAŽUJE FLIRT

SANEP: VÍCE JAK TŘETINA ČECHŮ PŘIZNÁVÁ NEVĚRU, ZA TU OVŠEM PĚTINA POPULACE NEPOVAŽUJE FLIRT

Praha 14. března (PROTEXT) - Více jak třetina Čechů přiznává nevěru, za tu ovšem pětina populace nepovažuje flirt.  Více jak třetina Čechů přiznává, že byla někdy svému partnerovi nevěrná. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že více jak pětina domácí populace nepovažuje podle aktuálního průzkumu společnosti SANEP za nevěru flirt a více jak desetina populace sex na jednu noc, lze předpokládat, že počet nevěrných Čechů je mnohem vyšší.

O faktu, že si nevěru vykládá každý po svém, dále svědčí zjištění společnosti SANEP, podle něhož necelá desetina veřejnosti nevnímá jako nevěru sex po telefonu, ale i pro mnohé velice intimní projev náklonnosti líbání. V porovnání s obecnějším výkladem pojmu nevěra lze s jistou nadsázkou říci, že za značně benevolentní lze označit minoritní část domácí populace, která za nevěru nepovažuje placené erotické služby, erotické sms zprávy, sex se svým bývalým partnerem, skupinový sex, lesbický sex nebo sex orální.

Nevěra však pak pro tři pětiny populace představuje nejhorší možné partnerské provinění, které by téměř nadpoloviční většina Čechů nedokázala odpustit. Téměř polovina Čechů rovněž zastává názor, že odpuštěná nevěra bude i nadále zdrojem problémů v partnerském životě. Nevěru jako důvod rozvodu či rozchodu pak přiznává téměř pětina populace.

Zajímavým zjištěním aktuálního šetření společnosti SANEP je rovněž skutečnost, že šest procent populace přiznává nevěru s nejlepším přítelem či přítelkyní svého partnera a téměř tři procenta Čechů pak byla nevěrná se svým nadřízeným.

I přes obavy téměř třetiny Čechů z možné partnerské nevěry, více jak dvě třetiny veřejnosti zastávají názor, že může existovat vztah, kde si jsou oba z partnerů absolutně věrní.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 7. - 10. března 2012 na vybrané skupině 8.126 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 14.087 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více jak pětina respondentů (21,1%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, nepovažuje za nevěru flirt a 13,4% dotázaných pak nepovažuje za nevěru sex na jednu noc. Sex po telefonu nevnímá jako nevěru 9,1% respondentů. Pro poměrně značný počet dotázaných (9%) není nevěrou líbání, které je bezpochyby velice intimním projevem náklonnosti. S větším odstupem následují placené erotické služby, které nepovažuje za nevěru 5,3% respondentů a sex se svým bývalým partnerem nevnímá jako nevěru 4,7% dotázaných. Pro 3,9% populace pak nejsou projevem nedůvěry erotické sms zprávy. Poněkud extrémně pak mohou působit názory 1,7% dotázaných, pro které není nevěra skupinový sex a mínění 1,4% respondentů, jež nepovažují za nevěru lesbický sex. Orální sex pak nevnímá jako nevěru 1,1% dotázaných.

Více jak dvě třetiny respondentů (68,6%) zastává názor, že může existovat vztah, ve kterém si jsou oba z partnerů absolutně věrni. Vzhledem ke zjištěním společnosti SANEP lze však tento názor vnímat jako přání a nedostižný ideál partnerského svazku.

Výrazná většina dotázaných (78,5%) svým protějškům důvěřuje a případnou nevěru si nepřipouští. Tento názor je logický, neboť bez důvěry nelze budovat partnerský vztah. Nicméně ve světle dalších zjištění je zjevné, že skutečnost je v partnerských vztazích méně idylická.

Nevěru přiznává více jak třetina (35%) respondentů. Nicméně v kontextu zjištění aktuálního průzkumu společnosti SANEP, lze konstatovat, že nevěra je problémem partnerských vztahů u mnohem větší části domácí populace.

K nevěře s nejlepším kamarádem či kamarádkou svého partnera se v souhrnu doznává 6% dotázaných.

Nevěry se svým nadřízeným se pak dopustilo 2,7% respondentů.

Téměř dvě třetiny respondentů (62,7%) nemá obavy z případné nevěry svého partnera.

Nevěra pak představuje nejhorší provinění partnera pro 59% dotázaných.

Nevěru by nikdy svému partnerovi neodpustilo 45,9% dotázaných.

Podle názoru 47,7% dotázaných není možné, aby se odpuštěná nedůvěra nepromítala na kvalitě partnerského vztahu.

Skutečnost, že nevěra byla důvodem rozpadu partnerského či manželského vztahu, přiznává 18,7% dotázaných.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1302 1303 1304 1305 1306

Další články z rubriky

A JE TO VENKU! TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA TEREZA KŘIVÁNKOVÁ SE ZASNOUBILA.

A JE TO VENKU! TŘETÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ ČEŠKA TEREZA KŘIVÁNKOVÁ SE ZASNOUBILA.

KDO SE Z MUZIKÁLU GALILEO NEVEŠEL DO KOSTÝMU?

KDO SE Z MUZIKÁLU GALILEO NEVEŠEL DO KOSTÝMU?

ŠTĚFLÍČKOVÁ PŘED MISS UNIVERSE NEPODCENILA ANI KONTROLU CHRUPU

ŠTĚFLÍČKOVÁ PŘED MISS UNIVERSE NEPODCENILA ANI KONTROLU CHRUPU

ZIKMUNDA, LIŠKU RYŠAVOU, VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA HRAJE MATTHEW GOODE

ZIKMUNDA, LIŠKU RYŠAVOU, VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA HRAJE MATTHEW GOODE

KDE NAUČIL LUDĚK SOBOTA ŽENU LYŽOVAT? NA ŠUMAVĚ!

KDE NAUČIL LUDĚK SOBOTA ŽENU LYŽOVAT? NA ŠUMAVĚ!

Miss Princess

BETA GLUCAN