Magazín Elita

PARADOXNÍ INTENCE

PARADOXNÍ INTENCE

Je vybranou psychoterapeutickou metodou, která je propojeným řetězcem událostí duchovní, duševní a tělesné povahy, kdy je strach nebezpečné situaci skutečně nepřiměřený. Posiluje schopnost sebeodstupu, čímž jedince vyprošťuje z domnělého podřízení činitelům, které jeho potíže vyvolávají. Je nutné přistoupit k iracionálnímu strachu tak, že se dokážeme vysmát symptomu strachu.

Nejvíce se osvědčuje při léčbě úzkostných, fobických, nutkavých, nebo psychofyziologických poruchových stavů, popř. u navyklých nesprávných výkonů či reakcí v určitých vyvolávajících situacích. Slouží k prolomení bludného okruhu „strachového“ očekávání a duševního či tělesného selhávání.

Vytvoření předpokladů u pacienta:

  • Zaujetí odstupu od svých trýznivých citových příznaků.
  • Zaujetí vzdorného a zlehčujícího postoje vůči nim.
  • Ujištění o vlastní svobodě vůči vlastnímu prožívání, což od něj vyžaduje naučit se rozlišovat mezi tím, co se na jedné straně v něm citově (a v případě poruchy v přehnané míře) odehrává a na druhé straně co je, co chce a co činí on sám – tedy učí se napřed rozlišit a pak i ve svém počínání navzájem „rozpojit“ své porušené prožívání a svůj zdravý postoj vůči němu.

 

Zdroj: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., studijní materiály PRAŽSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ)

-lz-


Další články z rubriky

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP ZVANÝ TANDEM MÁ OPRAVDU ŠIROKÉ POLE

TERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP ZVANÝ TANDEM MÁ OPRAVDU ŠIROKÉ POLE

TANDEM TERAPIE JE PODPORA POSKYTOVÁNA MUŽEM A ŽENOU

TANDEM TERAPIE JE PODPORA POSKYTOVÁNA MUŽEM A ŽENOU

ZASVĚCENÍ DO TAJŮ LÁSKY A POLÍBENÍ POD TŘEŠNÍ!

ZASVĚCENÍ DO TAJŮ LÁSKY A POLÍBENÍ POD TŘEŠNÍ!

MARIÁŠOVÉ KARTY MAJÍ SÍLU, POKUD MY MÁME VŮLI….

MARIÁŠOVÉ KARTY MAJÍ SÍLU, POKUD MY MÁME VŮLI….

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE MŮŽE DOSTIHNOUT KOHOKOLI!

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZE MŮŽE DOSTIHNOUT KOHOKOLI!

Bageterie Boulevard