Magazín Elita

SANEP: PODLE OBČANŮ ZTRATILA PLZEŇSKÁ PRÁVA SVŮJ KREDIT

SANEP: PODLE OBČANŮ ZTRATILA PLZEŇSKÁ PRÁVA SVŮJ KREDIT

Praha 15. února (PROTEXT) - Podle názoru většiny Čechů ztratila plzeňská práva svůj kredit a souhlasí s odejmutím akreditace. Nadpoloviční většina obyvatel České republiky souhlasí s rozhodnutím Akreditační komise (AK) neprodloužit plzeňským právům akreditaci na magisterské studium.

Domácí veřejnost je rovněž přesvědčena, že takový krok AK je pro právnickou fakultu Západočeské univerzity likvidační. Souhlasný postoj většiny veřejnosti se stanoviskem AK pak koresponduje s míněním více jak osmi desetin domácí populace, které jsou přesvědčeny, že plzeňská práva ztratila vinou řady skandálů z minulých let svůj odborný kredit. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle kterého se o aktuální dění na plzeňských právech zajímá nadpoloviční většina domácího obyvatelstva. Nový děkan plzeňské právnické fakulty Jan Pauly, který v souvislosti s neprodloužením akreditace tvrdí, že požadavky Akreditační komise byly plzeňskými právy splněny, dokázal přesvědčit pouze necelou sedminu domácího obyvatelstva. Podle mínění většiny obyvatel České republiky by právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni neměla být po 19 letech jejího fungování dále zachována. Skutečnost, že je domácí populace nakloněna razantnímu opatření, které může ve svém konečném důsledku znamenat konec plzeňské právnické fakulty po 19 letech jejího fungování, nepochybně souvisí se skandály, vinou kterých tato fakulta ztratila svůj kredit a důvěru široké veřejnosti.

Exkluzivní bleskový internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 7. - 10. února 2012 na vybrané skupině 6197 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200.000 registrovaných uživatelů 15.309 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

O aktuální dění na plzeňské právnické fakultě, které po neprodloužení akreditace na magisterský program hrozí faktický zánik, se zajímá nadpoloviční většina respondentů (50,7%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

S rozhodnutím Akreditační komise, která se rozhodla neprodloužit plzeňským právům akreditaci na magisterské studium, souhlasí 54,5% respondentů. Případné zrušení fakulty by postihlo 1060 studentů magisterského a 150 bakalářského studia. Souhlas s rozhodnutím AK je u většinové veřejnosti dán medializovanými problémy, které tuto plzeňskou fakultu v minulosti provázely. Za všechny pak můžeme zmínit tzv. rychlostudenty či plagiátorství.

Rozhodnutí Akreditační komise neprodloužit akreditaci magisterského programu plzeňských práv je dle mínění 71,1% dotázaných pro tuto fakultu Západočeské univerzity likvidační. Toto rozhodnutí se pak kromě děkana plzeňských práv Jana Paulyho snaží zvrátit i sami studenti, kteří v této věci podali stížnost k Ústavnímu soudu.

Se stávajícím děkanem plzeňské právnické fakulty Janem Paulym, který v souvislosti s neprodloužením akreditace tvrdí, že požadavky Akreditační komise byly splněny, souhlasí pouze 15,7% respondentů.

Většina respondentů (47,8%) se domnívá, že plzeňská práva by neměla být zachována. I tento názor je bezpochyby následkem dozvuků skandálů, které se týkaly podivného přijímání studentů, nestandardně krátké doby studia či opsaných bakalářských a diplomových prací.

Drtivá většina dotázaných (86,1%) je pak toho názoru, že plzeňská fakulta vinou řady skandálů ztratila svůj akademický a odborný kredit, který budovala po 19 let svého fungování.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1241 1242

Další články z rubriky

TOKHI DOKÁŽE UCHVÁTIT KAŽDÉHO, KDO MU NASLOUCHÁ

TOKHI DOKÁŽE UCHVÁTIT KAŽDÉHO, KDO MU NASLOUCHÁ

TANEČNÍK MAREK DĚDÍK SE CHYSTÁ DO CHOMOUTU

TANEČNÍK MAREK DĚDÍK SE CHYSTÁ DO CHOMOUTU

DVĚ SESTRY, POTENCIONÁLNÍ NEVĚSTY, MAJÍ K DISPOZICI JEN JEDNOHO MUŽE…

DVĚ SESTRY, POTENCIONÁLNÍ NEVĚSTY, MAJÍ K DISPOZICI JEN JEDNOHO MUŽE…

VOJTA KOTEK SI ZAHRÁL ČLENA AMUNDSENOVY POSÁDKY

VOJTA KOTEK SI ZAHRÁL ČLENA AMUNDSENOVY POSÁDKY

ZPĚVÁK KARELLL JE PRVNÍ ČECH, KTERÝ VYSTOUPÍ NA SVĚTOVEM FESTIVALU MUSEXPO!

ZPĚVÁK KARELLL JE PRVNÍ ČECH, KTERÝ VYSTOUPÍ NA SVĚTOVEM FESTIVALU MUSEXPO!

HALADA