Magazín Elita

ZAJDĚTE V MRAZIVÝCH DNECH DO KNIHOVNY

ZAJDĚTE V MRAZIVÝCH DNECH DO KNIHOVNY

V klidu a teple si vyberte knihu a pohodlně usedněte do křesla: Nová služba, díky které si budete moci objednat převoz knihy z jedné pobočky do druhé. Už tedy nebude nutné za knihou přejíždět přes celou Prahu, ale bude možné si ji půjčit v té knihovně, která je vám nejblíže. Služba nahradí stávající, pro většinu čtenářů nečitelný, systém blokací a rezervací. Plánovaný termín spuštění je březen 2012.

Novela Knihovního řádu

Zavedení nové služby popisované výše si vyžádá úpravy textace příslušných pasáží o blokacích a rezervacích. Další změny budou souviset s úpravou ceníku. Vzhledem k rozpočtové situaci knihovny jsme se rozhodli mírně navýšit položky, u nichž objektivně vzrostly náklady, nebo ty, které mají charakter sankcí za nedodržení Knihovního řádu. Konkrétně se zvýší poplatek za pozdní vrácení vypůjčených knih ( zpozdné ) a poplatek za náhradu ztracené či poškozené knihovní jednotky. Naopak roční registrační poplatek nadále zůstává 60 Kč (resp. 0 Kč v případě dětí do 15 let).
Nový Knihovní řád bude platit od 1. března 2012.

Změny v provozních dobách poboček

Nejviditelněji se plánované změny projeví v rozložení knihoní sítě a úpravě provozních dob. Nové provozní doby budou mít skoro všechny pobočky, ale největší změnou je rozhodnutí o otevření některých knihoven i v pondělí odpoledne. Aby takové rozšíření však bylo možné, je nutné zase někde provozní doby zkrátit. Pečlivěji si tak budou muset návštěvu knihovny naplánovat zejména čtenáři nejmenších poboček, kde se provozní doba zkrátí v řádu dnů. Změna by měla začít platit od března 2012.

Pobočka Břevnov získala revitalizací nový interiér, příjemnější prostředí a s tím i nové možnosti, jak lépe sloužit všem, kteří ji potřebují

Uzavření poboček

Vzhledem k tomu, že Městská knihovna v Praze nemá žádné finanční rezervy, je nucena přistoupit i k úplnému zavírání knihoven. Zatím je navrženo 5 poboček, které byly vybrány s ohledem na dostupnost jiných knihoven v okolí, celkovou návštěvnost, dlouhodobé postavení knihovny v síti, možnost dalšího rozvoje na místě, kde knihovna funguje, i stav prostoru knihovny (prostředí, vybavenost atp.). Uvědomujeme si, že zavření knihovny, byť malé, je pro čtenáře vždy ztrátou, ale v současné situaci nemá Městská knihovna v Praze jinou možnost. Knihovny by měly ukončit svůj provoz 1. března 2012.

Městská knihovna v Praze v současné době provozuje 43 poboček, navržené ke zrušení jsou:

Dočasné uzavření na cca 1 a půl roku čeká v druhém čtvrtletí pobočku Lužiny. Knihovna sídlí v objektu OC Lužiny, který se rozhodl jeho nový majitel rekonstruovat. V současné době probíhají jednání o podmínkách, za kterých by knihovna měla v prostoru obchodního centra po rekonstrukci fungovat. Výpadek jedné z našich největších knihoven se budeme snažit čtenářům nahradit jiným způsobem – například rozšířením provozní doby blízké knihovny Stodůlky.

Od čtenáře ke čtenáři

Rádi bychom letos také pokračovali v aktivitách, které hledají čtenáře těm knihám, které už máte přečtené, sešly se doma vícekrát nebo jste usoudili, že už je znovu číst nebudete. Takové knihy bude možné si přijít vyměnit za neočtené na Dny pro výměnu knih, nebo v knihovně odložit na místo k tomu určené…

Zdroj: Městská knihovna v Praze


Další články z rubriky

MARIE LANGEROVÁ: ŽÁDNŮ PRÁCU SI NESMÍŠ PROTIVIT!

MARIE LANGEROVÁ: ŽÁDNŮ PRÁCU SI NESMÍŠ PROTIVIT!

PETER NAGY PŘIŠEL O STOVKY FOTOGRAFIÍ…

PETER NAGY PŘIŠEL O STOVKY FOTOGRAFIÍ…

ŽENY NA SEBE MUSÍ VÍCE MYSLET, RADÍ HANKA KYNYCHOVÁ

ŽENY NA SEBE MUSÍ VÍCE MYSLET, RADÍ HANKA KYNYCHOVÁ

MILOŠ ZAPLETAL: VĚK JE JENOM ČÍSLO

MILOŠ ZAPLETAL: VĚK JE JENOM ČÍSLO

KDYŽ SE NEVZBOUŘÍTE, MŮŽETE DĚLAT JEN TO, CO VÁM DOKTOR OX DOVOLÍ!

KDYŽ SE NEVZBOUŘÍTE, MŮŽETE DĚLAT JEN TO, CO VÁM DOKTOR OX DOVOLÍ!

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ