Magazín Elita

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ŠACHTA & PARTNERS K TRANSAKCÍM ING. NOVÁKOVÉ

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ŠACHTA & PARTNERS K TRANSAKCÍM ING. NOVÁKOVÉ

Praha 25. ledna (PROTEXT) - Šachta & Partners v.o.s. ("Advokátní kancelář") se tímto vyjadřuje k účelově medializovaným transakcím Ing. Marie Novákové, matky pana Martina Dvořáka, bývalého generálního ředitele Dopravního podniku hl. města Prahy, a.s..

Ing. Marii Novákovou, která se v oblasti developmentu a nemovitostních akvizic pohybuje již několik desítek let, zná Advokátní kancelář mnohem déle než pana Martina Dvořáka samotného. Stejně tak jsou Advokátní kanceláři rámcově známy její velmi dobré majetkové poměry. Standardní obchodní vztahy partnera Advokátní kanceláře, pana Davida Michala a Ing. Marie Novákové, která v oblasti realit dlouhodobě podniká, nelze považovat za nic mimořádného. Obchodní vztahy má pan David Michal s celou řadou dalších osob a není pochybnosti o tom, že rovněž množství obchodních partnerů Ing. Marie Novákové se pohybuje v řádech stovek.

Jediným, kdo účelově propojuje transakce Ing. Marie Novákové s Dopravním podnikem, je pan Karel Randák. Osobní poměry paní Michaely Krešlové, exmanželky pana Martina Dvořáka, a pana Karla Randáka, současného "protikorupčního bojovníka", jsou dnes veřejným tajemstvím. Paní Michaela Krešlová, která s panem Karlem Randákem v současnosti žije, s panem Martinem Dvořákem dlouhá léta velmi agresivně bojuje jak o majetek, tak o syna.

Bohužel musíme konstatovat, že do těchto rodinných bojů byla zatažena i Advokátní kancelář.

Advokátní kancelář se domnívá, že společnou snahou pana Karla Randáka a paní Michaely Krešlové je účelová skandalizace pana Martina Dvořáka, o kterou se zavádějící interpretací obchodních transakcí Ing. Marie Novákové pokouší.

Advokátní kancelář uvádí, že obě medializované akvizice, tj. akvizice domu na Hanspaulce a akvizice vily na Madieře byly realizovány za tržních podmínek, kupní cena byla v obou případech sjednána jako cena tržní a financování bylo poskytnuto za obvyklých podmínek. V obou případech již byla podstatná část kupní ceny v řádech desítek milionů CZK Ing. Marií Novákovou zaplacena.

Součástí prodeje domu na Hanspaulce byl jak prodej obchodního podílu ve společnosti Future earnings za jeho nominální hodnotu, tak prodej pohledávek, které vznikly z titulu poskytnutí úvěru mateřskou společností za účelem pořízení domu ve výši několik desítek milionů CZK. Výše úplaty za postoupení pohledávek odpovídá aktuální výši úvěru s příslušenstvím ke dni jejího zaplacení. Cena za prodej domu na Hanspaulce nečiní 200.000 CZK, nýbrž několik desítek milionů CZK.

Advokátní kancelář závěrem dodává, že konkrétní smluvní dokumentaci obou akvizic s ohledem na skutečnost, že současná mediální kampaň je vyvolaná panem Karlem Randákem a paní Michaelou Krešlovou s jediným cílem - získat detailní informace o majetkových poměrech pana Martina Dvořáka a jeho matky - médiím neposkytuje ani poskytovat nebude.

V Praze, dne 25.1.2012

ŠACHTA&PARTNERS, v.o.s.


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ