Magazín Elita

SANEP: ÚČAST ZÁSTUPCŮ SVĚTOVÝM MOCNOSTÍ NA POHŘBU VÁCLAVA HAVLA VZBUDILA U VĚTŠINY ČECHŮ POCIT NÁRODNÍ HRDOSTI

SANEP: ÚČAST ZÁSTUPCŮ SVĚTOVÝM MOCNOSTÍ NA POHŘBU VÁCLAVA HAVLA VZBUDILA U VĚTŠINY ČECHŮ POCIT NÁRODNÍ HRDOSTI

Praha 5. ledna (PROTEXT) - Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako politika, jehož etických a morálních kvalit, podle většinového mínění, nedosahuje žádná z osobností domácí politické scény.

U nadpoloviční většiny veřejnosti pak vzbudila účast zástupců světových mocností v čele s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym nebo ministryně zahraničí Spojených států amerických Hillary Clintonovou, světových médií a řady dalších významných osobností politického a kulturního života na pohřbu Václava Havla pocit národní hrdosti. Samotný pohřeb Václava Havla v katedrále svatého Víta je pak většinově vnímán jako důstojný. Ukázal to z exkluzivní průzkum společnosti SANEP, podle jehož zjištění nadpoloviční většina obyvatel České republiky rovněž souhlasí s názorem stávajícího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který v souvislosti s úmrtím Václava Havla prohlásil, že "český národ a celá Evropa ztratila opravdu nejvýznamnějšího Čecha 20. století". Exkluzivní průzkum společnosti SANEP dále ukázal, že více jak dvoutřetinová většina obyvatel by uvítala, pokud by se hodnoty a postoje zastávané Václavem Havlem staly inspirací a vzorem pro stávající politickou reprezentaci. Jako projev uznání vzdali bývalé hlavě státu téměř všichni zákonodárci, kteří přijetím zvláštním zákonem vyzdvihují zásluhy Václava Havla o rozvoj demokracie a svobody v České republice. S přijetím tohoto zákona, jež v minulosti a jiných obdobách vyzdvihoval zásluhy o stát T. G. Masaryka nebo Edvarda Beneše, těsná nadpoloviční většina veřejnosti souhlasí. Proti tomuto zákonu se však v souhrnu vyslovila více jak třetina domácí populace. Osobnost Václava Havla a jeho přínos pro Českou republiku a její demokratický vývoj pak vnímá kladně rovněž většina domácí populace. Svým bojem proti komunismu, počínáním v rámci nenásilného přechodu k demokracii či bojem proti utlačování lidských práv si Václav Havel rovněž vydobyl celosvětový respekt a uznání. To ostatně oceňuje i většina domácí populace, která souhlasí s názorem, že život a činy Václava Havla výrazným způsobem napomohly ke zviditelnění České republiky na celosvětové úrovni. Těsná nadpoloviční většina Čechů taktéž vyjádřila souhlas s přijetím třídenního státního smutku, který byl vyhlášen na počest úmrtí bývalé hlavy státu Václava Havla. S tím však nesouhlasí více jak dvě třetiny veřejnosti, což stejně jako další negativní reakce veřejnosti v šetření společnosti SANEP ukazuje, že Václav Havel má vedle svých příznivců i své četné odpůrce, a to zejména z řad levicových voličů. Svůj negativní postoj vůči Václavu Havlovi např. v Poslanecké sněmovně vyjádřili i čtyři komunističtí poslanci, kteří odmítli uctít jeho památku. Jak je patrné z médií, část domácí populace Václavu Havlovi vytýká např. podporu bombardování Jugoslávie Severoatlantickou aliancí nebo amnestii, po níž výrazným způsobem vzrostla kriminalita. I přes tyto a další kritiky Václava Havla je však zřejmé, že většina domácí populace vnímá osobu Václava Havla a zejména pak jeho přínos pro zviditelnění ČR kladně.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 27. prosince 2011 - 2. ledna 2012 na vybrané skupině 11.103 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 25.811 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Většina respondentů (49,9%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, souhlasí se záměrem vlády ocenit snahu a zásluhy bývalého prezidenta Václava Havla přijetím zákona, který by vyzdvihl jeho zásluhy o rozvoji demokracie a svobody v České republice. Podobné zákony parlament přijal již dříve, a to v případě prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Opačného názoru je však v souhrnu rozhodně nezanedbatelných 38,1% respondentů, což poukazuje na skutečnost, že osobnost Václava Havla, a zejména pak některé jeho činy, vzbuzuje u části domácí veřejnosti silnou animozitu.

Drtivá většina dotázaných (81,6%) souhlasí s názorem, že život a činy prvního porevolučního prezidenta Václava Havla napomohly k výraznému zviditelnění České republiky na celosvětové úrovni. V zahraničí se pak jeho jméno těší velkému respektu zejména díky jeho boji za svobodu, demokracii a boji proti porušování lidských práv. I přes negativní postoj části domácí veřejnosti vůči osobnosti Václava Havla a zejména vůči jeho některým bývalým kontroverzním výrokům a činům je zřejmé, že jeho zásluhy o zviditelnění ČR ve světě jednoznačná většina domácí populace nezpochybňuje.

S přijetím státního smutku, který trval od 21. do 23. prosince, souhlasila těsná nadpoloviční většina (54,9%) dotázaných. Státní smutek k uctění památky Václava Havla byl dne 23. 12. 2011 vyhlášen rovněž na Slovensku. Proti přijetí státní smutku se však vyslovilo 40,4% dotázaných.

S prohlášením stávajícího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, který v souvislosti s úmrtím Václava Havla prohlásil, že "český národ a celá Evropa ztratila opravdu nejvýznamnějšího Čecha 20. století", pak souhlasí 53,3% respondentů. Opačného názoru je však 37,1% dotázaných.

Státní pohřeb ve svatovítské katedrále, který v poledne dne 23. 12. 2011 zahájila minuta ticha, na němž se občané České republiky či zástupci světových mocností rozloučili s bývalým prezidentem Václavem Havlem, považuje za důstojný 82,1% respondentů.

Účast zástupců několika desítek světových mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u nadpoloviční většiny respondentů (58,6%) pocit národní hrdosti. Ta s největší pravděpodobností pramení z úcty a respektu, jež zahraniční státníci, osobnosti veřejného života nebo světová média Václavu Havlovi a jeho odkazu prokázali.

Přínos Václava Havla pro Českou republiku a její demokratický vývoj vnímá více jak dvoutřetinová většina kladně (71,8%). Naopak 19,1% dotázaných v tomto kontextu vnímá jeho přínos negativně. Negativní názor pak s největší pravděpodobností převládá u příznivců krajní levice či lidí, kteří osobě Václava Havla vytýkají některé z jeho postojů, činů či výroků.

Hodnoty a názory zastávané Václavem Havlem, které ve svých kondolenčních projevech řada zahraničních státníků nebo osobností veřejného života vyzdvihuje a oceňuje, by se měly stát dle názoru 68,8% vzorem, podle kterého by se měla stávající politická reprezentace řídit.

Podle mínění 53,5% dotázaných na domácí politické scéně neexistují osobnosti, které by dosahovaly takové etické a morální výše bývalé hlavy státu Václava Havla.

Václava Havla, který skonal dne 18. 12. 2011, si většina respondentů (45,7%) uchová v paměti jako politika. Druhý největší počet dotázaných (12,2%) si bude pamatovat prvního prezidenta zejména jako filosofa. Třetí největší počet respondentů (12,1%) si bude spojovat jméno Václava Havla s jeho dramatickou tvorbou. Pro 3,5% je Václav Havel především spisovatel. Nejmenší počet respondentů (2,9%) si pak prvního prezidenta uchová v paměti jako umělce.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1106 1107 1108 1109 1110

Další články z rubriky

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

BATIST NEJ SESTŘIČKA  JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

BATIST NEJ SESTŘIČKA JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ