Magazín Elita

SANEP: VĚTŠINA POVAŽUJE PROJEKT IZIP JAKO KORUPČNÍ A ŽÁDÁ JEHO PROŠETŘENÍ A ZASTAVENÍ

SANEP: VĚTŠINA POVAŽUJE PROJEKT IZIP JAKO KORUPČNÍ A ŽÁDÁ JEHO PROŠETŘENÍ A ZASTAVENÍ

Praha 7. prosince (PROTEXT) - Pochybný projekt elektronické zdravotní knížky spravovaný společností IZIP, za nějž Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala za deset let 1,8 miliardy korun, považuje více jak třípětinová většina veřejnosti jako korupční a pro téměř čtyři pětiny domácí populace je tento projekt nedůvěryhodný.

Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, z jehož výsledků rovněž vyplývá, že projekt elektronických zdravotních knížek spravovaný společností IZIP, kolem něhož panují značné nejasnosti a pochybnosti, se zajímá nadpoloviční většina veřejnosti. Dvoutřetinovou podporu široké veřejnosti má i iniciativa Věcí veřejných, jejichž představitelé chtějí prosadit odvolání ředitele VZP Pavla Horáka a šéfa správní rady poslance Marka Šnajdra (ODS) za pochybení při projektu elektronických zdravotních knížek spravovaných společností IZIP. Věci veřejné, které společně s řadou dalších politiků, ale i např. Svazem pacientů, patří mezi hlavní kritiky tohoto projektu, chystají na základě auditu společnosti IZIP podat trestní oznámení i na členy správní rady, kteří podle Radka Johna měli využít svého vlivu na prosazení projektu elektronických zdravotních knížek. Tato aktivita Věcí veřejných pak plně koresponduje s názorem většiny domácí populace, neboť dle názoru více jak čtyř pětin veřejnosti by měl být projekt elektronických zdravotních knížek IZIP vzhledem k pochybnostem, které kolem tohoto projektu panují, zastaven a prošetřen orgány činnými v trestním řízení. Jak ukázal exkluzivní průzkum společnosti SANEP, veškeré nejasnosti kolem projektu elektronických zdravotních knížek vzbuzují u většiny veřejnosti podezření z korupčního jednání, což může v souvislosti s řadou dalších korupčních kauz prohloubit celospolečenskou skepsi a nedůvěru ve fungování státního aparátu.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 1. - 5. prosince 2011 na vybrané skupině 11.482 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 200 tisíc registrovaných uživatelů 18.355 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

O projekt elektronické zdravotní knížky, která by měla být souhrnem zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupným 24 hodin denně prostřednictvím internetu, se zajímá nadpoloviční většina respondentů (53%), která představuje reprezentativní vzorek domácí populace.

Projekt elektronické zdravotní knížky IZIP, který doposud stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu cca 1,8 miliardy korun, nepovažuje za důvěryhodný 75,7% respondentů. Nedůvěra respondentů vůči projektu, který odstartoval před deseti lety, patrně pramení z medializovaných zpráv, které upozorňovaly na řadu nejasností. Podle auditu, který si VZP nechala sama zpracovat, se jedná např. o nepřesnosti v účetnictví či zasílání mnohamilionových částek určených na provoz elektronických knížek IZIP na konta společností, které s tímto projektem neměly nic společného.

Více jak dvě třetiny respondentů (67,1%%) považuje projekt IZIP, kolem něhož panuje řada nejasností a sporných otázek, za korupční a nefunkční. Za korupční, ale přesto funkční pak projekt elektronické zdravotní knížky IZIP považuje 15,9% dotázaných. Jako poctivý a plně funkční produkt spolupráce mezi VZP a společností IZIP chápe elektronické zdravotní knížky pouze 2,4% respondentů.

Iniciativu Věcí veřejných, jež si klade za cíl odvolání ředitele VZP Pavla Horáka a šéfa správní rady poslance za ODS Marka Šnajdra, podporuje 64,3% respondentů. Hlavním důvodem pak je pochybení při projektu elektronických zdravotnických knížek spravovaných společností IZIP. VV rovněž podají trestní oznámení na členy správní rady VZP, kteří dle názoru předsedy Radka Johna měli využít svého vlivu na prosazení projektu elektronických zdravotních knížek.

Fakt, že by měl být projekt elektronických zdravotních knížek IZIP zastaven a prošetřen orgány činnými v trestním řízení zastává 80,5% respondentů, a to navzdory výši investovaným financím, které tento projekt spolkl. Tento názor pak může být ovlivněn skutečností, že elektronické zdravotní knížky IZIP jsou dobrovolným a často odmítaným produktem, ale i všeobecnou nechutí k poměrům ve státních institucích, které většina občanů chápe za korupční.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1061 1062 1063 1064

Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

HALADA