Magazín Elita

SANEP: ČEŠI VE SNECH NEJČASTĚJI NĚKOHO HLEDAJÍ A ODDÁVAJÍ SE SEXU

SANEP: ČEŠI VE SNECH NEJČASTĚJI NĚKOHO HLEDAJÍ A ODDÁVAJÍ SE SEXU

Praha 4. prosince (PROTEXT) - Češi ve svých snech, které představují nedílnou součást našich životů, převážně někoho hledají nebo se milují. Nejméně se pak ve snech domácí populace objevuje voda a oheň. Téměř dvě třetiny domácí populace si pak své sny pamatují, a to zejména ty příjemné.

Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, podle jehož zjištění více jak polovině veřejnosti se zdálo o situaci, která se jim později skutečně stala. Většina veřejnosti pak považuje sny za důležité a více jak třetina veřejnosti se zajímá o jejich výklad. Se strachem ze snů pak usíná více jak pět procent Čechů. Třetina veřejnosti rovněž uvádí, že se jim jejich sny často opakují. Sny představují většinou nelogický soubor myšlenek a představ, které vycházejí z našeho podvědomí a nevědomí, kde neexistuje hranice mezi minulostí, budoucností a současností. Zakladatelem psychoanalýzy a psychoterapeutické metody, založené mimo jiné i na interpretaci snů, byl v Čechách narozený psycholog Sigmund Freud, který tvrdil, že výklad snů je královskou cestou k poznání nevědomých aktivit mysli.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum byl proveden ve dnech 25. - 30. listopadu 2011 na vybrané skupině 11.482 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18 až 69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 200.000 registrovaných uživatelů 22.076 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Většina respondentů (61%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, považuje sny za důležité. Interpretace, analýza, ale i výklad snů je předmětem zájmu jak řady psychoanalytiků, tak i léčitelů, astrologů atd.

Téměř dvě třetiny respondentů (65,4%) si nějaký ze svých snů, které se jim v průběhu noci zdály, pamatuje.

Podle vyjádření 44,1% dotázaných, kteří v předchozí otázce uvedli, že si sny pamatují, jim navozují jejich sny převážně příjemné pocity. Naopak nepříjemné pocity zanechávají sny 27,3% dotázaným.

Nejčastěji se respondentům (12,6%) zdá o situaci, kdy někoho hledají. Sny, ve kterých se daná osoba s někým miluje, se pak převážně zdají 11,9% dotázaných. Sny, ve kterých dotázaní prožívají pocit štěstí, převládají u 9,1% respondentů. Létání je často ústředním motivem snů u 8,2% respondentů. Pocit strachu nejčastěji v době snění převládá u 7,9% dotázaných. Pro 7,7% dotázaných je jejich nečastějším motivem snění útěk. S 2,8% následuje obsah snu, ve kterém je dotyčný zkoušen ve škole a nic neumí. Tento druh snů je typickým studentským snem. O padání se nejčastěji zdá 2,3% dotázaným. Situace, kdy někdo po dotyčném střílí, je nejfrekventovanějším motivem u 2,1% dotázaných. Nemožnost zabrzdit vůz má převážně ve svých snech 1,6% dotázaných. Pro 1,4% respondentů je nejčastějším ústředním motivem snění umírání blízké osoby. Obsah snu, ve kterém dotyční sami umírají, se nejčastěji objevuje u 1,4% dotázaných. Výhra v loterii se nejčastěji objevuje ve snech 1,2% respondentů. Se ziskem 0,9% následují případy, kdy dotyční ve svém snu na někoho střílí. Pro 0,5% dotázaných je pak nejčastějším snem, situace, kdy stojí na jevišti a neumí svůj text. Tento sen se nejčastěji zdá hercům a zpěvákům. Plávání se nejčastěji objevuje ve snech 0,2% respondentů. Sen, kdy daná osoba vidí oheň, převládá u 0,2% dotázaných a sny, ve kterých dominuje potápění se do hlubin má nejčastěji 0,1% dotázaných.

Časté opakování stejného snu pozoruje v souhrnu 36,2% dotázaných.

Obavy ze špatných snů, a tedy strach ze spánku má 4,2% dotázaných, kteří se obávají nočních můr.

Více jak polovině dotázaných (54,6%) se zdálo o situaci, která se později skutečně stala. Do jaké míry se skutečně jedná o vidění budoucnosti, nebo jde o pouhý pocit déja vu, nelze z tohoto průzkumu určit, nicméně lze toto zjištění považovat za zajímavé.

O výklad snů se výrazná většina dotázaných (72,7%) nijak nezajímá. Nicméně více jak čtvrtina dotázaných (26,6%) se o výklad snů zajímá. K významu snů jako možného prostředku například pro věštbu budoucnosti se skepticky staví i odborná veřejnost. Nicméně i tak existuje řada metod, včetně vědeckých, jak sny vykládat.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057

Další články z rubriky

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

MISS ŠIŠKOVÁ SE FOTILA S JEZDCE F1 ROMAINEM GROSJEANEM

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

JEZDCI F1 MUSÍ NEZBYTNĚ DODRŽOVAT PITNÝ, COŽ UŽ VÍ I VÍTĚZKY ČESKÉ MISS

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

VE VELKOFILMU JAN ŽIŽKA SE POTKAJÍ HERCI ZE TŘÍ KONTINENTŮ

BATIST NEJ SESTŘIČKA  JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

BATIST NEJ SESTŘIČKA JE IVANA LELKESOVÁ SI ZAHRAJE V SERIÁLU MODRÝ KÓD

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ZPĚVÁK JAKUB VAŇAS ŠEL ZA HUDBOU PO SVÉM

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ