Magazín Elita

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE JOSEFA ČAPKA 2012 PRO NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU - PROJEKT SVĚTLUŠKA

NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE JOSEFA ČAPKA 2012 PRO NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU - PROJEKT SVĚTLUŠKA

Praha 22. listopadu (PROTEXT) - Nástěnné kalendáře, které jsou zdrojem finančních prostředků pro neziskové organizace, potažmo pro řešení společenských problémů, vydává agentura ANTIPOL Brno od roku 2002 ve spolupráci se společností Model Obaly Opava (sponzorem přípravy a výroby kalendářů, jejich výrobcem a současně sponzorem reklamní kampaně na podporu jejich prodeje).

První partnerskou neziskovou organizací kalendářů bylo do roku 2007 Konto Bariéry, které příjem z jejich prodeje věnovalo na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené žáky a studenty.

Od roku 2008 je partnerem této společensky angažované aktivity Nadační fond Českého rozhlasu a jeho projekt Světluška (http://www.svetluska.net.

Prostřednictvím Světlušky je příjem z prodeje kalendářů rozdělován na přímou pomoc nevidomým a zrakově postiženým dětem a dospělým v celé České republice. Zároveň jsou podporovány projekty neziskových organizací, které se ve své činnosti věnují pomoci těžce zrakově postiženým a nevidomým lidem.

Jednotlivé kalendáře prezentují od prvopočátku díla českých výtvarníků. Kalendář pro rok 2012 je sestaven z reprodukcí obrazů Josefa Čapka. Reprodukce poskytli dědicové a současní majitelé obrazů Světlušce bezplatně.

Kalendář pro rok 2012 byl vydán stejně jako předchozí kalendáře v limitovaném nákladu (1300 ks). Má čtrnáct listů formátu A2 (třináct listů s reprodukcemi obrazů J.Čapka a jeden list propagující činnost Světlušky) a je nabízen jak široké veřejnosti, tak podnikatelským subjektům, úřadům a institucím, které je mohou využít jako propagační předměty pro své obchodní partnery nebo jako doplňky pracovních interiérů.

Kalendář Josefa Čapka pro rok 2012 je historicky prvním velkoformátovým a celostátně prodávaným nástěnným kalendářem tohoto autora a je nabízen za jednotnou cenu 150 korun za kus (vč. DPH).

Prodej kalendářů pro širokou veřejnost zabezpečuje síť vybraných galerií a knihkupectví na celém území České republiky od října do prosince letošního roku (přehled prodejen je na http://www.svetluska.net.

Doplňující informace

Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě. Patronkou Světlušky je zpěvačka Aneta Langerová.

Světluška propojuje ty, kteří potřebují pomoci, a ty, kteří jejich situaci mohou změnit. Pomáhá postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova, seniorům, aby mohli trávit podzim života se svými blízkými. Přispívá na vodící a asistenční psy, na kompenzační pomůcky jako jsou čtecí zařízení pro nevidomé s hmatovým či hlasovým výstupem, digitální a kamerové zvětšovací lupy. Nadaným studentům poskytuje stipendia.

Tradičně podporuje neziskové organizace zaměřené na problematiku nevidomých a zrakově postižených, například Střediska rané péče, sdružení Okamžik, Společnost pro hluchoslepé LORM a další.

Kalendář je možno si prohlédnout na internetové adrese…

http://www.svetluska.net nebo http://www.antipol.cz


Další články z rubriky

Druchema bojuje proti koronaviru novým dezinfekčním prostředkem

Druchema bojuje proti koronaviru novým dezinfekčním prostředkem

Elfové na sítích bojují s rozvracečskými trolly

Elfové na sítích bojují s rozvracečskými trolly

Liftago se zapojilo do boje s koronavirem, vypomáhá při urgentních závozech

Liftago se zapojilo do boje s koronavirem, vypomáhá při urgentních závozech

La Formaggeria Gran Moravia nově doveze potraviny až k vám domů

La Formaggeria Gran Moravia nově doveze potraviny až k vám domů

Za šíření koronaviru budou v Česku padat přísné tresty

Za šíření koronaviru budou v Česku padat přísné tresty

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM