Aligátor

Nebezpečí  v naší  bezprostřední  blízkosti, chybné  subjektivní  úsudky  směřující  proti  nám.

HANKA KYNYCHOVÁ SI PONESE DOMÁCÍ NÁSILÍ V SOBĚ PO CELÝ ŽIVOT!

Slunovrat