Aligátor

Nebezpečí  v naší  bezprostřední  blízkosti, chybné  subjektivní  úsudky  směřující  proti  nám.

FOTOGRAFIE JIŘÍHO MACHTA BUDOU INSTALOVANÉ NA ZRCADLECH