Magazín Elita

STANOVISKO SPOLEČNOSTI E SIDE PROPERTY LIMITED K PROBLEMATICE SK SLAVIA PRAHA - FOTBAL A.S.

STANOVISKO SPOLEČNOSTI E SIDE PROPERTY LIMITED K PROBLEMATICE SK SLAVIA PRAHA - FOTBAL A.S.

Praha 21. dubna (PROTEXT) - Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED je znepokojena situací v SK Slavia Praha - fotbal a.s, kterou se intenzivně snažila a snaží řešit ve prospěch fotbalového klubu a v souladu s historií klubu. Jednoznačně podporujeme snahy zachránit klub, protože naše společnost, která vybudovala Synot Tip Arénu, je logicky přímo propojena s úspěšným fungováním SK Slavia Praha - fotbal a.s.

E SIDE PROPERTY LIMITED reaguje na některé mediální výstupy, kdy nezamýšlela a také nechtěla převzít či ovládnout SK Slavia Praha - fotbal a.s., což ani není v její možnostech. Tímto tyto spekulace definitivně vyvracíme. E SIDE PROPERTY LIMITED si přeje záchranu klubu SK Slavia Praha - fotbal a.s. a k těmto snahám se připojila. V současné těžké době je nutno připomenout, že podobným způsobem již E SIDE PROPERTY LIMITED přispívala například nevymáháním neplacených úhrad SK Slavia Praha - fotbal a.s. Společnost E SIDE PROPERTY LIMITED je v pravidelném kontaktu se zástupci společnosti ENIC. Nároky a kroky společnosti ENIC považujeme za oprávněné. Dle našeho názoru jsou pohledávky ENICU již splatné a jen díky velkorysosti ENICU v zájmu zachování SK Slavia Praha - fotbal a.s. a kreditu českého fotbalu, nejsou vymáhány podobně jako pohledávky E SIDE PROPERTY LIMITED. Plně podporujeme snahu ČMFS řešit tuto situaci, na kterou jsme již dříve vedení svazu upozorňovali. Deklarujeme, že naše společnost a ani osoby s ní spjaté nemají a neměli žádný akciový podíl v SK Slavia Praha - fotbal a.s. a ohrazujeme se proti takovým tvrzením.

Myslíme, že na základě nového angažování pana Doležala do vedení ČMFS jako bývalého dlouholetého člena představenstva SK Slavia Praha a.s. musí mít svaz naprosto komplexní a úplné informace o celé situaci. E SIDE PROPERTY LIMITED se již připojila ke snahám fanoušků a všech sympatizantů klubu SK Slavia Praha - fotbal a.s. o jeho záchranu a plně podporuje i současné snahy ČMFS a generálního ředitele klubu Miroslava Platila.

SYNOT TIP ARÉNA

Web: www.synottiparena.cz


Další články z rubriky

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

NENÍ ČEJKOVÁ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ JEN JAKOUSI „TROJSKOU KOBYLOU“?

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

PROHLÁŠENÍ INVESTIGATIVNÍCH NOVINÁŘŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NEPODCEŇTE ZAVÁDĚNÍ GDPR, RADÍ INSTITUT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA DAT PODLÉHÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

VÁNOČNÍ KAPŘI BUDOU

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ