Magazín Elita

STANOVISKO SPOLEČNOSTI GRAFTON RECRUITMENT S.R.O. K POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ AGENTURY PROTI ÚPADKU

STANOVISKO SPOLEČNOSTI GRAFTON RECRUITMENT S.R.O. K POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ AGENTURY PROTI ÚPADKU

Praha 23. března (PROTEXT) - Společnost Grafton Recruitment s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1994 a po celou dobu své činnosti přiděluje svým klientům agenturní zaměstnance. Naše agentura za posledních 10 let přidělila 48 385 agenturních zaměstnanců k více než 400 klientům po celé České republice.

Agentura práce, Grafton Recruitment nevyjímaje, je díky svému charakteru podrobována velkému množství kontrol ze strany státních orgánů a díky své důsledné politice dodržování platné legislativy jsme nikdy nezaznamenali pochybení, které by kontrolní orgány vůči naší činnosti vznesly.

Novela zákona o zaměstnanosti, která byla přijata v závěru minulého roku upravila § 58a zák. č. 435/2004 Sb., dává povinnost všem firmám, které mají licenci MPSV na přidělování dočasných zaměstnanců, zajistit si pojištění proti úpadku klienta a proti svému úpadku.

K dnešnímu dni na trhu neexistuje pojišťovna, která by dokázala uzavřít pojištění přesně ve znění výše uvedeného § 58a zák.č. 435/2004 Sb. Zajišťovny z celého světa nejsou ochotny pojistit riziko, které má krýt pojištění proti úpadku všech klientů agentury. Takto definované znění zákona není možné naplnit.

Od listopadu 2010 vedeme jednání s pojišťovnami i se zástupci MPSV, jak za naši agenturu, tak za Asociaci poskytovatelů personálních agentur (APPS).

Prvořadým zájmem naší společnosti je postupovat v souladu se zákonem a děláme vše proto, abychom měli k 31. 3. 2011 uzavřené platné pojištění, které bude odpovídat §58a zák. č. 435/2004 Sb.

V případě, že na trhu nebude možné toto pojištění v souladu se zákonem uzavřít, budeme trvat na vydání stanoviska MPSV k celé záležitosti, aby všem agenturám i klientům bylo jasno, jak postupovat po 1. 4. 2011.

Luboš Rejchrt Temporary Staffing Manager Czech Republic

Vice Prezident APPS

Grafton Recruitment je aktivním členem APPS, v níž v uplynulých čtyřech letech měl svého zástupce ve funkci Prezidenta APPS a nyní zástupce agentury pokračuje ve funkci Vice Prezidenta. APPS vede důsledný boj za dodržování legislativy. I z tohoto pohledu nemůže a nebude Grafton Recruitment postupovat jinak, než jak ukládá zákon.

Grafton Recruitment s.r.o.,

http://www.grafton.cz


Další články z rubriky

KAROLINA NEUVIRTHOVÁ GUDASOVÁ BUDE PODRUHÉ MAMINKOU

KAROLINA NEUVIRTHOVÁ GUDASOVÁ BUDE PODRUHÉ MAMINKOU

KOREJCI ZBOŽŇUJÍ ĎÁBELSKÉHO MEFISTA!

KOREJCI ZBOŽŇUJÍ ĎÁBELSKÉHO MEFISTA!

VE ŠVANDOVĚ DIVADLE UŽ BALÍ KUFRY. HRÁT BUDOU VE SPOJENÝCH STÁTECH

VE ŠVANDOVĚ DIVADLE UŽ BALÍ KUFRY. HRÁT BUDOU VE SPOJENÝCH STÁTECH

MARTIN PÍSAŘÍK SE VYDAL NA BLÍZKÝ VÝCHOD

MARTIN PÍSAŘÍK SE VYDAL NA BLÍZKÝ VÝCHOD

CO SVEDLO DOHROMADY MARTINA PÍSAŘÍKA A DAKARSKOU ZÁVODNICI OLGU ROUČKOVOU?

CO SVEDLO DOHROMADY MARTINA PÍSAŘÍKA A DAKARSKOU ZÁVODNICI OLGU ROUČKOVOU?

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ