Magazín Elita

STANOVISKO SPOLEČNOSTI GRAFTON RECRUITMENT S.R.O. K POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ AGENTURY PROTI ÚPADKU

STANOVISKO SPOLEČNOSTI GRAFTON RECRUITMENT S.R.O. K POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ AGENTURY PROTI ÚPADKU

Praha 23. března (PROTEXT) - Společnost Grafton Recruitment s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1994 a po celou dobu své činnosti přiděluje svým klientům agenturní zaměstnance. Naše agentura za posledních 10 let přidělila 48 385 agenturních zaměstnanců k více než 400 klientům po celé České republice.

Agentura práce, Grafton Recruitment nevyjímaje, je díky svému charakteru podrobována velkému množství kontrol ze strany státních orgánů a díky své důsledné politice dodržování platné legislativy jsme nikdy nezaznamenali pochybení, které by kontrolní orgány vůči naší činnosti vznesly.

Novela zákona o zaměstnanosti, která byla přijata v závěru minulého roku upravila § 58a zák. č. 435/2004 Sb., dává povinnost všem firmám, které mají licenci MPSV na přidělování dočasných zaměstnanců, zajistit si pojištění proti úpadku klienta a proti svému úpadku.

K dnešnímu dni na trhu neexistuje pojišťovna, která by dokázala uzavřít pojištění přesně ve znění výše uvedeného § 58a zák.č. 435/2004 Sb. Zajišťovny z celého světa nejsou ochotny pojistit riziko, které má krýt pojištění proti úpadku všech klientů agentury. Takto definované znění zákona není možné naplnit.

Od listopadu 2010 vedeme jednání s pojišťovnami i se zástupci MPSV, jak za naši agenturu, tak za Asociaci poskytovatelů personálních agentur (APPS).

Prvořadým zájmem naší společnosti je postupovat v souladu se zákonem a děláme vše proto, abychom měli k 31. 3. 2011 uzavřené platné pojištění, které bude odpovídat §58a zák. č. 435/2004 Sb.

V případě, že na trhu nebude možné toto pojištění v souladu se zákonem uzavřít, budeme trvat na vydání stanoviska MPSV k celé záležitosti, aby všem agenturám i klientům bylo jasno, jak postupovat po 1. 4. 2011.

Luboš Rejchrt Temporary Staffing Manager Czech Republic

Vice Prezident APPS

Grafton Recruitment je aktivním členem APPS, v níž v uplynulých čtyřech letech měl svého zástupce ve funkci Prezidenta APPS a nyní zástupce agentury pokračuje ve funkci Vice Prezidenta. APPS vede důsledný boj za dodržování legislativy. I z tohoto pohledu nemůže a nebude Grafton Recruitment postupovat jinak, než jak ukládá zákon.

Grafton Recruitment s.r.o.,

http://www.grafton.cz


Další články z rubriky

PAVEL ZEDNÍČEK V ZÁPLAVĚ BUBLINEK S ANDREOU VEREŠOVOU!

PAVEL ZEDNÍČEK V ZÁPLAVĚ BUBLINEK S ANDREOU VEREŠOVOU!

JOŽO RÁŽ PŘEŽIL POLIBEK SMRTI

JOŽO RÁŽ PŘEŽIL POLIBEK SMRTI

V PLESOVÉM ÚSTÍ NAD LABEM JAKO VE VEGAS!

V PLESOVÉM ÚSTÍ NAD LABEM JAKO VE VEGAS!

KDO SI ODNESL ZAJÍMAVOU VĚŠTBU ZE KŘTU KNIHY ZNÁMÉ KARTÁŘKY?

KDO SI ODNESL ZAJÍMAVOU VĚŠTBU ZE KŘTU KNIHY ZNÁMÉ KARTÁŘKY?

3 V 1 NARAZILY NA CITLIVÉ TÉMA

3 V 1 NARAZILY NA CITLIVÉ TÉMA