Magazín Elita

SANEP: VĚTŠINA JE PRO ZRUŠENÍ KSČM

SANEP: VĚTŠINA JE PRO ZRUŠENÍ KSČM

Praha 25. února (PROTEXT) - Se zrušením Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), jednadvacet let po pádu komunistického režimu, souhlasí nadpoloviční většina široké veřejnosti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP.

Většina domácí populace je rovněž nakloněna i postupu stávajícího ministra vnitra Radka Johna, který za účelem shromáždění důkazů pro případné podání žaloby na zákaz KSČM nechal vytvořit speciální tým.Jak uvedl Radek John, ministerstvo vnitra zadalo příslušné analýzy na žádost poslanců po nedávném projednávání zákona o protikomunistickém odboji.

Nadpolovičně převažuje u české veřejnosti rovněž názor, že se KSČM od pádu totalitního režimu netransformovala ve standardní demokratickou levicovou stranu. Jak ukazuje exkluzivní průzkumu společnost SANEP, téma komunismu ve spojení s KSČM, která je jednou z ideově nástupnických stran Komunistické strany Československa (KSČ), je u značné části domácí veřejnosti stále tématem, které vzbuzuje většinově negativní emoce. Jakkoli je zřejmé, že v případě zrušení KSČM by došlo k přejmenování této strany, která by však dále existovala ve svém ideovém a personálním složení, zejména lidé ve věku 30 a více let by i přesto zrušení KSČM v tuto chvíli uvítali.

Exkluzivní internetový on-off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 17. - 20. února 2011 na vybrané skupině 6.812 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů 17.630 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

S postupem ministra vnitra Radka Johna, který za účelem shromáždění důkazů pro případné podání žaloby na zákaz KSČM nechal vytvořit speciální tým, vyjádřilo v souhrnu souhlas 47,4% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Naopak s tímto postupem Radka Johna nesouhlasí v souhrnu 40,6% dotázaných.

Názor, že se KSČM 21 let od pádu totalitního režimu netransformovala ve standardní demokratickou levicovou stranu, sdílí v souhrnu 55% respondentů. Opačného názoru je 30% dotázaných.

Se zákazem Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která se po pádu totalitního režimu stala ideovým nástupcem dřívější vládnoucí Komunistické strany Československa (KSČ), vyjádřilo v souhrnu souhlas 50,1% dotázaných. Proti zrušení KSČM je pak 39,6% respondentů.

Více na http://www.sanep.cz

Fotogalerie
553 554 555

Další články z rubriky

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

JAK SE ZMĚNILY SPAM FILTRY A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODESÍLÁNÍ E-MAILŮ

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ