Magazín Elita

NADAČNÍ FOND ŽENA ZAHAJUJE PROJEKT NA POMOC KOJENECKÉMU ÚSTAVU

NADAČNÍ FOND ŽENA ZAHAJUJE PROJEKT NA POMOC KOJENECKÉMU ÚSTAVU

Nadační fond ŽENA byl založen 16. 2. 2011 s cílem trvale a kontinuálně podporovat ženy a děti v tíživé situaci – životní, zdravotní či sociální. Spolupráce s Dětským centrem při FTN (Kojenecký ústav) je pilotním projektem, jehož cílem je nejen finanční podpora kojeneckého ústavu, ale především obeznámení široké veřejnosti s problematikou dětských center a kojeneckých ústavů a apel na vážnou situaci, která v této oblasti v současné době panuje.

Celý projekt mimojiné podpořily známé osobnosti Eva Decastelo, Nela Boudová, Lucie Benešová, Zdeňka Žádníková – Volencová, Jana Bernášková, Barbara Nesvadbová, Martina Kociánová, Natali Ruden a Marcela Skřivánková.

Nadační fond ŽENA je postaven na myšlence zcela transparentní charitativní organizace, která nevykazuje náklady a 100 % finančních prostředků – sponzorské dary, sbírky, charitativní projekty, aukce apod. – bude v aktuálním roce rozděleno,“ uvádí Šárka Táborská, členka správní rady NF. Pomoc bude realizována formou jednotlivých projektů, dlouhodobých či jednorázových, se zaměřením na region Praha, střední a severní Čechy. Veškeré náklady spojené s chodem nadace jsou hrazeny zakladatelem, panem Jaroslavem Pilným.

Těžištěm činnosti Dětského centra je komplexní péče o děti ohrožené prostředím, děti opuštěné, zanedbávané, často týrané a děti s postižením. Ročně je přijato až 160 dětí, kterým je zde zajištěn domov a příslušná odborná péče. „Historie Dětského centra při FTN sahá do roku 1922. V současné době patří mezi nejlépe vybavené zařízení svého druhu, kromě toho ročně dosahujeme až 60-ti realizovaných adopcí, “ vysvětluje MUDr. Jaroslava Lukešová, ředitelka centra a dodává: „Z důvodu zkrácení dotací jsme byli nuceni v lednu tohoto roku uzavřít již druhé oddělení. Situace je tedy skutečně velmi vážná a vážíme si proto každé pomoci, díky níž budeme moci zachovat chod zbylých tří oddělení s celkovou kapacitou 120 míst, která prozatím zůstávají zachována, nicméně v rozpočtu na jejich provoz v současné době chybí 5.000.000 Kč.

Nadační fond Žena se rozhodl uspořádat v pondělí 21. února 2011 charitativní večer ve prospěch Dětského centra při Fakultní Thomayerově nemocnici, který měl za cíl:

  • Blíže obeznámit odbornou i laickou veřejnost s touto problematikou,
  • upozornit na vážnost situace a na další možná rizika,
  • představit projekt, do nějž se může zapojit každý z nás.

Tímto večerem, jehož výtěžek činil 110 000 Kč a z nějž vyplynuly další sponzorské dary ve výši 100 000 Kč, byla odstartována série charitativních akcí a v nejbližší možné době též bude vyhlášena sbírka ve prospěch Dětského centra při FTN.

Pro více informací či v případě zájmu o spolupráci se neváhejte obrátit na:

Šárka Táborská, členka správní rady

Tel.: 739 316 275

E-mail: taborska@nf-zena.cz

Zdroj: www.nf-zena.cz

Fotogalerie
543 545 546 547

Další články z rubriky

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – DÁREK PRO ŽIVOT OD UNICEF

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – DÁREK PRO ŽIVOT OD UNICEF

BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ VELETRHY OTVÍRAJÍ SVÉ BRÁNY

BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ VELETRHY OTVÍRAJÍ SVÉ BRÁNY

V PALÁCI YMCA VYSTAVÍ BETLÉMY PRO RADOST

V PALÁCI YMCA VYSTAVÍ BETLÉMY PRO RADOST

JAK JSOU ČESKÉ DĚTI ŠŤASTNÉ?

JAK JSOU ČESKÉ DĚTI ŠŤASTNÉ?

NA ŽOFÍNĚ SOUTĚŽILY DÍKY HANCE KYNYCHOVÉ DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

NA ŽOFÍNĚ SOUTĚŽILY DÍKY HANCE KYNYCHOVÉ DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ