Magazín Elita

PROTICHŮDNÁ VYJÁDŘENÍ SZPI OHROŽUJÍ MORAVSKÉ A ČESKÉ VINAŘSTVÍ

Ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Jakub Šebesta po šesti letech fungování registru vinic do základů zpochybnil jeho věrohodnost. A tím i věrohodnost celého moravského a českého vinařství. Tento obecný poznatek vyplývá z aktuálního sporu, který proti vinařskému družstvu Templářské sklepy Čejkovice spustila SZPI.

Po vstupu do EU přijala Česká republika nový vinařský zákon, na jehož základě byl zřízen registr vinic. Ten slouží mj. i pro ověřování původu hroznů. Iniciátorem vzniku registru byl ředitel Pavel Pastorek z Templářských sklepů Čejkovice. Právě zde se i za účasti SZPI registr vinic prověřoval při výkupech ve zkušebním provozu. Klíčových jednání o podobě registru i každoročního vyhodnocování provozu se zástupci SZPI také zúčastňovali. Nikdy však nevznesli k tomuto způsobu prověřování původu hroznů jedinou zásadní připomínku.

V dubnu tohoto roku si tehdejší ministr zemědělství Jakub Šebesta provoz registru pochvaloval a doslova řekl: "Díky registru vinic může každý spotřebitel svůj zážitek z vína umocnit vědomím jistoty, že hrozny uvedené odrůdy pochází z míst, která jsou na etiketách uvedena”.

Templářské sklepy Čejkovice vždy ve všech případech ověřují původ vykupovaných hroznů zákonným způsobem prostřednictvím registru vinic. Ostatně to potvrdil i letos v červnu audit pětice kontrolorů SZPI, kteří do závěrečné zprávy uvedli: "Auditovaná společnost má zavedený systém sledování dodavatelů surovin - při výkupu hroznů on-line ověření jejich původu..." a také "Auditovaná osoba je tak schopna doložit vznik finalizované šarže vína prokazatelnou formou... Auditovaná osoba je tak schopna identifikovat osoby dodávající jí suroviny k přimísení do potravin, byly předloženy nabývací podklady (výkupní lístky, dodací listy, faktury, daňové doklady) prokazující jejich původ...".

Minulý měsíc však SZPI nečekaně obvinila Templářské sklepy Čejkovice z nedostatečného způsobu ověření původu hroznů u jednoho ze stovek dodavatelů. Ředitel SZPI Jakub Šebesta a inspektor Bronislav Pavelka najednou nepochopitelně opakovaně uvedli, že on-line registr vinic slouží pouze pro "orientaci".

Pokud však podle SZPI nyní nemají vinaři jistotu, že informace poskytované registrem vinic při ověřování původu hroznů jsou věrohodné, ale jen "orientační", nemohou mít tuto jistotu ani spotřebitelé.

Toto významné pochybení SZPI a další nezákonné jednání výrazně poškodilo obchodní postavení dominantní značky moravského vinařství. I když SZPI nezpochybnila kvalitu templářských vín, její nezákonné jednání způsobilo poškození dobrého jména Templářských sklepů Čejkovice. Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice podalo 9. prosince na rozhodnutí SZPI žalobu ke Krajskému soudu v Brně a připravuje i několik trestních oznámení směřujících na protizákonné jednání zaměstnanců SZPI.

Bližší informace:

Svatopluk Bartík, mediální zástupce Templářských sklepů Čejkovice PROMO PLANET, s.r.o.

Čejkovice (Hodonínsko) 23. prosince (PROTEXT)


Další články z rubriky

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH MÁ ŠANCI VÍCE STRAN, ALE DOMINOVAT BUDE HNUTÍ ANO

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

MÁŘÍ MAGDALÉNA VNÁŠELA NADĚJI NA SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT ŽENÁM

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

PROČ ŠUMAVA VYSYCHÁ?

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

SANEP VYHODNOTIL ČERVNOVÉ PREFERENCE KANDIDÁTŮ NA PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

POMOC PRO PODNIKATELE - NAVZDORY SENÁTU, KTERÝ VLONI JEHO OFICIÁLNÍ VZNIK ZARAZIL

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ