Magazín Elita

V ČESKÉ REPUBLICE VZNIKÁ PRVNÍ TRVALÁ EXPOZICE STAROVĚKÉHO UMĚNÍ

V ČESKÉ REPUBLICE VZNIKÁ PRVNÍ TRVALÁ EXPOZICE STAROVĚKÉHO UMĚNÍ

Národní muzeum připravuje ve spolupráci s Národní galerií první trvalou expozici starověkého umění v České republice. Návštěvníci tak budou mít poprvé možnost prohlédnout si unikátní díla antických umělců, egyptské rakve i klínopisné tabulky na jednom místě. Expozice s názvem Expozice starého světa bude návštěvníkům zpřístupněna 4. února 2011.

Starověké civilizace Předního východu, Egypta, Řecka, Etrurie a Říma stojí u základů evropské kulturní tradice, avšak jejich význam není u nás stále dostatečně doceněn. Zatímco ve většině států Evropy vznikala muzea starověkého Východu a antiky již v první polovině 19. století, u nás vzniká trvalá expozice starověkého umění teprve teď. „Zařazení této výstavy do nového expozičního celku v paláci Kinských je bezesporu významným kulturním počinem. Jsem rád, že se na něm můžeme společně s Národní galerií podílet,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Příprava expozičního oddílu umění starověkého Egypta, Předního východu a antiky ve 2. poschodí paláce Kinských probíhá za spolupráce odborníků z Národního muzea, Národní galerie v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavní soubor připravované expozice budou tvořit exponáty z 6. tisíciletí př. n. l. – poloviny 1. tisíciletí n. l. převážně ze sbírek Národního muzea. Část pochází z fondů Národní galerie v Praze, dílčí kapitoly doplní artefakty ze sbírky Karlovy univerzity. Celá kolekce by měla v hlavních rysech ilustrovat vývoj výtvarného projevu starověku. Nemůže však postihnout starověkou výtvarnou kulturu ve všech jejích proměnách a barvitosti. Výstavní prostory vyžadují komornější ladění, čemuž bude přizpůsobena skladba exponátů, mezi nimiž bude převládat užité umění jako keramika, sklo, bronzové výrobky a drobná plastika. Dominantami některých úseků expozice budou i sochařské ukázky. Pro názornou dokumentaci proměn stylu v širokém okruhu umělecké tvorby budou vedle sebe vystaveny různé žánry a tvůrčí odvětví. Návštěvník bude veden k tomu, aby obraz kulturního prostředí vnímal jako organický celek. Prohlídkový okruh bude uspořádán v chronologické posloupnosti se zřetelem k významným kulturám a jejich geografické situaci.

V prvních dvou sálech návštěvníci shlédnou ukázky staroegyptského a předovýchodního umění, na něž mají bezprostředně navázat památky starověkého Kypru, Egeidy, Řecka, Etrurie a Říma, včetně římských provincií. Ústředním exponátem egyptské části (sál č. 1) bude bohatě zdobená rakev tzv. Anchefenchonsua (zvaná také Pražská rakev) z 10. století př. n. l. Sál kultur Předního východu (č. 2) ovládnou klínopisné památky – nejstarší svědectví světového písemnictví. Pozornost přitáhne kamenná plastika z římského období ze Sýrie, jejíž část pochází z výkopů B. Hrozného. V nejrozsáhlejší části věnované antickému umění (sály č. 3. – 6) bude možné najít několik unikátních exponátů. Například stříbrný rhyton s hlavou koně, snad z jihoitalské řecké dílny ze 4. století př. n. l., řecký černofigurový čerpák ze 6. století př. n. l. se signaturou athénského hrnčíře Nikosthena a velká etruská amfora s pásy zvířat. Kolekce kamenné plastiky bude zahrnovat mimo jiné několik ukázek římského portrétního umění.

Tisková zpráva k přípravě stálé Expozice starého světa


Další články z rubriky

BRNĚNSKÝ ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU

BRNĚNSKÝ ZÁŽITKOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU

VELETRHY GO & REGIONTOUR STARTUJÍ UŽ VE ČTVRTEK!

VELETRHY GO & REGIONTOUR STARTUJÍ UŽ VE ČTVRTEK!

CENY OBĚDŮ ROSTOU. POD 100 KORUN SE UŽ VE VELKÝCH MĚSTECH NENAJÍTE

CENY OBĚDŮ ROSTOU. POD 100 KORUN SE UŽ VE VELKÝCH MĚSTECH NENAJÍTE

GRÓNSKO SPATŘÍTE NA VÝSTAVĚ V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEA PRAHA

GRÓNSKO SPATŘÍTE NA VÝSTAVĚ V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEA PRAHA

BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ VELETRHY PLNÉ INSPIRACE JDOU DO FINÁLE!!!

BRNĚNSKÉ VÁNOČNÍ VELETRHY PLNÉ INSPIRACE JDOU DO FINÁLE!!!

Bageterie Boulevard