Magazín Elita

Břitva

Nabádá k opatrnosti   v obchodních  záležitostech. Chceme-li ji použít či si ji kupujeme, nabádá k tomu, abychom se zamysleli se nad svým chováním dříve než ztratíme svůj morální kredit.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ