Batole

Symbol silně pozitivní, který nejvíce působí na naši citovou úroveň, kterou harmonizuje se všemi vlastnostmi.  

FOTOGRAFIE JIŘÍHO MACHTA BUDOU INSTALOVANÉ NA ZRCADLECH