Bazalka

Je znakem zdraví a kvalita rostliny vyjadřuje stav zdraví. Špatné kořeny či odumírající upozorňují na dědičné nemoci a poruchy. Chřadnoucí rostlina je chatrné zdraví či selhávající imunitní systém. Kvetoucí je pevné zdraví.

HANKA KYNYCHOVÁ SI PONESE DOMÁCÍ NÁSILÍ V SOBĚ PO CELÝ ŽIVOT!

Slunovrat