Magazín Elita

Šampaňské, sekt

Jsme marnotratní a příliš se zajímáme o sebe.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ