Magazín Elita

Šampaňské, sekt

Jsme marnotratní a příliš se zajímáme o sebe.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM