Bankéř

Neměli bychom mluvit o svých starostech jinými. Vyvarujme se  spekulací.

FOTOGRAFIE JIŘÍHO MACHTA BUDOU INSTALOVANÉ NA ZRCADLECH