Agent

Můžeme snadno dojít ke škodě. Jsme-li agentem, nesmíme nikomu o sobě nic prozradit.

FOTOGRAFIE JIŘÍHO MACHTA BUDOU INSTALOVANÉ NA ZRCADLECH