Magazín Elita

Zvracet

Nemocnému se uleví.  Zdraví  se budou hádat o peníze. Po léku či po jídle značí, že vůči nám  někdo  prokáže dobrý skutek.

HALLOWEEN DĚTSKÉ AKCE 4+2 ZDARMA

LIFE!

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ