Magazín Elita

Zbabělec

Někdo nás chce zastrašit, ale my bychom se neměli nechat, jinak opustíme výhodné pozice.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM