Magazín Elita

Záplata

Potřebujeme-li záplatu, musíme napravit něco, co jsme způsobili vlastním zaviněním.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl