Magazín Elita

Zapřísahat se

Ztratíme důvěru, protože jsme se chovali unáhleně.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ