Magazín Elita

Číslice

Jen některá mají hlubší význam. 1 je štěstí. Rudé či vlastnoručně namalované značí čísla tažená v loterii.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl