Magazín Elita

Věž

Čím vyšší, tím větší úspěch. Zřítí-li se, podnik se nezdaří, nepodnikáme-li, přijde neštěstí.

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Gympl