Magazín Elita

Veteš

Hromadíme-li ji okolo sebe, nevšímáme si podstatných věcí. Potkáme-li vetešníka, potkáme i podvodníka.

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM