Magazín Elita

Uhranutí

Vyjadřuje snadnou ovlivnitelnost a také zneužitelnost.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ