Magazín Elita

Uhranutí

Vyjadřuje snadnou ovlivnitelnost a také zneužitelnost.

NÁŠ TIP

Gympl