Magazín Elita

Udání

Jsme lehkověrní  a snadno ovlivnitelní. Udá-li někdo nás, budeme nespravedlivě obviněni.

MALUMA V PRAZE

Pozvánka

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM