Magazín Elita

Tóny

Zaposloucháme-li se  do neznámých tónů, budeme osamoceni.

ALFONS MUCHA - SLOVANSKÁ EPOPEJ