Magazín Elita

Projekty, kauzy, pozvánky

PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU

PRACUJÍCÍ DŮCHODCE MÁ NÁROK NA ZVÝŠENÍ DŮCHODU

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost, mají právo si zažádat o zvýšení důchodu.  Zvýšení náleží za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností, a to zvýšením o 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšení se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud dosáhli důchodového věku.

ČESKÉ AKADEMICKÉ TITULY

ČESKÉ AKADEMICKÉ TITULY

Akademický titul je doklad, který potvrzuje úspěšné ukončení studia vysoké školy či jiné formy vysokoškolského vzdělávání. Titul vyjadřuje hodnost a pochází z latinského slova titulus. České akademické tituly se udělují na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Specifickou formou dárku za získání akademického titulu může být titulární medaile.

KOŽUŠNÍKOVO SRDCE PATŘÍ ČESKU

KOŽUŠNÍKOVO SRDCE PATŘÍ ČESKU

Přes 250 kilometrů urazil Edvard Kožušník za prvních osm dnů své cesty napříč Českou republikou v rámci běhu "Mé srdce patří Česku". Tato část cesty byla výjimečná tím, že si ji český europoslanec neodpracoval jen svýma nohama, ale na dva dny musel zapojit i své paže a vodácký um.

SOCIÁLNÍ PODNIK KRAJANKA

SOCIÁLNÍ PODNIK KRAJANKA

V březnu letošního roku vznikla v Kroměříži nová sociální firma Krajanka, která nabízí kvalitní potraviny od tradičních místních a regionálních producentů. Jedná se o mléčné produkty, masné výrobky, vína, medy a další potraviny, jež můžete zakoupit pod jednou střechou za každého počasí v první farmářské prodejně ve městě Kroměříž.

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

NEKALOU SOUTĚŽ MALÍ PODNIKATELÉ ČASTO PORUŠUJÍ NEVĚDOMĚ

Nekalé soutěže se dopouští celá řada podnikatelů, aniž si to uvědomují. Naše redakce udělala v těchto dnech malý průzkum mezi pražskými podnikateli na dané téma. Překvapením pro nás bylo, že neměli ani tušení, jakých nejčastějších skutkových podstat se nekalá soutěž týká.

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKAT NEMUSÍME JEN DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Dříve než se rozhodnete podnikat, je nezbytné vědět, zda jste dobře na podnikání připraveni. Musíte vědět předem, zda je o náš předmět podnikání zájem, jak je velká a silná konkurence a po té musíte vytvořit podnikatelskou strategii a použít nástroje účinného marketingu, abychom byli na trhu úspěšní.

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ MISS A MISTER DEAF WORLD BY SE BEZ SPONZORŮ A PODPOROVATELŮ KONAT NEMOHLA

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ MISS A MISTER DEAF WORLD BY SE BEZ SPONZORŮ A PODPOROVATELŮ KONAT NEMOHLA

Již dnes večer se rozhodne o vítězích a vítězkách Světové soutěže Miss Deaf World má dlouholetou tradici. Letošní ročník je již třináctý, který je spojen se soutěží Miss Deaf Europe, která se letos koná po čtvrté.

TÝM FLORBALISTŮ NA ELEKTRICKÝCH VOZÍCÍCH JAGUARS SE STAL ČESKOU REPREZENTACÍ PRO TURNAJ VE ŠVÝCARSKU

TÝM FLORBALISTŮ NA ELEKTRICKÝCH VOZÍCÍCH JAGUARS SE STAL ČESKOU REPREZENTACÍ PRO TURNAJ VE ŠVÝCARSKU

Česká republika byla letos vybrána na Turnaj čtyř národů. Tento turnaj pořádá Technická komise pro Florbal na elektrických vozících (E-hockey Schweiz), která patří pod švýcarskou asociaci paraplegiků.

PRACOVNÍ MEDICÍNA MÁ NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC

PRACOVNÍ MEDICÍNA MÁ NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC

Všichni zaměstnavatelé se od začátku dubna musí řídit zákonem o specifických lékařských službách a prováděcí vyhláškou, které nařizují hlídat zdravotní stav zaměstnanců, pracovní podmínky, i rizika spojená se zátěží organismu. Stanovují při tom povinnosti zaměstnavatele i smluvního lékaře.

Rozhodující přitom není ani velikost firmy, ani to, zda její zaměstnanci lámou kámen, nebo "jen" sedí u počítače.

INTERNATIONAL HUMANITY: VÝSTAVBA ČESKO-SLOVENSKÉ KLINIKY V MALAWI

INTERNATIONAL HUMANITY: VÝSTAVBA ČESKO-SLOVENSKÉ KLINIKY V MALAWI

International Humanity položila základní kámen pro výstavbu česko-slovenské kliniky v Malawi, která bude sloužit chudým venkovským obyvatelům. Za účasti místních obyvatel položil v těchto dnech předseda česko-slovenské humanitární organizace International Humanity doc. MUDr. Rastislav Maďar základy nové nemocnice v africké Malawi.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM