Magazín Elita

kauza-lita

KDO LETOS MŮŽE JÍT DO DŮCHODU, POKUD SPLNÍ NEZBYTNÉ PODMÍNKY?

KDO LETOS MŮŽE JÍT DO DŮCHODU, POKUD SPLNÍ NEZBYTNÉ PODMÍNKY?

Do důchodu můžeme odejít za několika předpokladů, ale ten nejdůležitější je, že musíme získat potřebnou dobu pojištění, a to alespoň 30 let a navíc také musíme splnit věk pro odchod do důchodu. Rozhodnutí, zda odejít do starobního důchodu, záleží na každém z nás, je to právo nikoli povinnost. Průměrná doba vyřízení žádosti o starobní důchod v roce 2013 činila 31 dnů.

SANEP: VĚTŠINA ČECHŮ BY U POLITIKŮ TOLEROVALA VÍCE FUNKCÍ, ALE POUZE ZA JEDEN PLAT

SANEP: VĚTŠINA ČECHŮ BY U POLITIKŮ TOLEROVALA VÍCE FUNKCÍ, ALE POUZE ZA JEDEN PLAT

Diskuse kolem souběhu více funkcí u vrcholných politiků se stává v posledních měsících žhavým celospolečenským tématem, které poukazuje u některých politiků na kumulaci více funkcí, ale i platů. Názor, že by měl vrcholný politik zastávat pouze jednu významnou politickou funkci, sdílí v souhrnu 67,3 % dotázaných.

STANOVISKO NG V PRAZE K ZÁKONU O VEŘEJNOPRÁVNÍCH INSTITUCÍCH

STANOVISKO NG V PRAZE K ZÁKONU O VEŘEJNOPRÁVNÍCH INSTITUCÍCH

Na včerejší tiskové konferenci ministra kultury Daniela Hermana zaznělo, že jednou z priorit  ministerstva kultury bude předložení zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. „Přechod na formu veřejnoprávní instituce představuje pro Národní galerii v Praze zásadní systémové řešení, které odstraní některé z nejzávažnějších problémů, s nimiž se Národní galerie potýká," uvedl prof. Vít Vlnas, pověřený řízením Národní galerie v Praze.

BYLO ČI NEBYLO ZASTAVENÍ STAVBY TUNELU BLANKA SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM?

BYLO ČI NEBYLO ZASTAVENÍ STAVBY TUNELU BLANKA SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM?

Metrostav musí pokračovat ve stavbě tunelového komplexu Blanka, rozhodla v pátek (23.1. 2014) arbitráž vedena mezi hl. m. Prahou a Metrostavem a zatím se jeví, že smlouvy mezi uvedenými subjekty jsou platné. Práce byly zastaveny již na podzim loňského roku, kdy primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) platnost smlouvy a jejího Dodatku zpochybnil.

POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

POVINNÉ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ŘIDIČŮ

Zjistili jsme, že není zcela jasno mezi řidiči, především „šedesátníky“, jak často mají absolvovat povinnou lékařskou prohlídku. V současné době platí dva vzorce, jejichž rozhraní je 1. červenec 2013, kdy vstoupila v platnost (účinnost) novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

SÁZKA JE ŘÁDNĚ DEFINOVÁNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

Sázka je takový akt dohody, kdy se alespoň jedna strana zavazuje vůči druhé, že bude plnit výhru. Byla-li výhra dána, nemůže ji prohrávající strana vymáhat zpět. To neplatí, pokud prohrávající stranou byla zjevně osoba s nedostatečnými duševními nebo rozumovými schopnostmi.

ÚOOÚ ZVEŘEJNIL VÝSLEDKY KONTROL PROVOZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚOOÚ ZVEŘEJNIL VÝSLEDKY KONTROL PROVOZOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ ) provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů. Za období leden až listopad 2013 ukončil 59 kontrol v souvislosti s řešením případů neoprávněných rozesílání obchodních sdělení a udělil sankce ve výši 277 000 Kč.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK UMOŽŇUJE, ABY MOHLY DĚDIT TŘEBA I UTAJENÉ DĚTI ČI MILENKY

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) posiluje zůstavitelovu vůli při jeho rozhodování o majetku pro případ smrti. Zakládá možnost sepsat závěť s podmínkami, které však nesmí dědice a odkazovníky šikanovat a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy. Opět budou mít možnost dědit utajené děti, ale i milenky, kamarádi a přátelé.

LEGISLATIVNÍ REVOLUCE JIŽ ZA PÁR DNŮ‼!

LEGISLATIVNÍ REVOLUCE JIŽ ZA PÁR DNŮ‼!

Říká se, že štěstí přeje připraveným. Dodat můžeme jen to, že připravení rozhodně nebudou tak překvapení! Někteří ještě ani netuší, jak úzce se jich účinnost nového občanského zákoníku, zákonu o obchodních korporacích, zákonu o veřejných rejstřících a řada dalších doprovodných zákonů dotkne.

NEJSLAVNĚJŠÍ PRAŽSKÁ BLANKA MŮŽE BÝT FINANCOVÁNA V ROZPORU S PLATNÝMI PRAVIDLY PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEJSLAVNĚJŠÍ PRAŽSKÁ BLANKA MŮŽE BÝT FINANCOVÁNA V ROZPORU S PLATNÝMI PRAVIDLY PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tunelový komplex Blanka se zdá, že je realizován na základě neplatné smlouvy mezi Metrostavem a Prahou, alespoň to soudí kontrolní odbor Magistrátu hlavního města Prahy a z toho důvodu není tedy reálné cokoli ve věci „stavby tunelu“ konat. Praha v současné době nemůže převzít stavbu, ale ani komplex dostavět.

Gympl