Magazín Elita

Čáp

Symbol plodnosti a produkt touhy po něčem i po dítěti. Vidíme-li mláďata čápa v hnízdě, je jisté, že budeme muset navštívit předškolní či školní zařízení, které navštěvuje naše dítko. Můžeme však také narazit na názor zaměstnance, který  se o naše dítě stará.

Cukrárna

Období, kdy se budeme nudit a nebudeme se umět zabavit. Také nás upozorňuje na to, že není v pořádku náš žaludek.

Clo

Placení vyjadřuje , že se neplní to do čeho vkládáme velké naděje. Budova celnice je však znakem nešťastných kroků.

Cizinec

Vyjadřuje obecnou mentalitu národa. Např. Ital prozrazuje touhu poznat temperamentní osobnost, ale štěstí by nás nečekalo. Japonec vyjadřuje vychytralost a odstup, což je téměř nemožné změnit.

Citrón

Označuje  kyselé chvíle, které však pominou a bude zase lépe. Vymačkaný citrón upozorňuje na to, že nás někdo vysává a my se nedokážeme vzepřít.

Císař

Pozitivní znamení, které vždy vyjadřuje vážnost, ctnost. Vypovídá také o štěstí a cti. Jsme-li císařským služebníkem, můžeme počítat  s podporou vysoce postavené osobnosti. Být však císařem není dobré znamení – děláme zbytečné plány a zbytečné naděje, nezastavíme-li se, projdeme si velkým zklamáním.

Cirkus

Hledáme východisko z nějaké situace - správné je jen to, které je neobvyklé. Upozorňuje také nemoci štítné žlázy.

Cikán

Vždy je nutné si dát pozor na lidi ze svého okolí. Máme-li ho za přítele, budeme se moci na někoho bezmezně spolehnout v případě nouze. Věští-li nám za odměnu, budeme v blízké  době podvedeni. Věští-li nám z přátelství, jde o sen pravdivý - prorocký. Obchodovat s ním, je nutné s e připravit na veliký podvod. Miluje-li nás, je nám někdo věrný a oddán. Milovat se s cikánem, zažíváme smutný milostný příběh, který nemusí být bez následků, často značí také neštěstí v manželství. Slyšíme-li cikánskou hudbu, zažijeme romantické chvíle.

Cestovní pas

Vždy  je předzvěstí cesty. Vidíme-li cií pas, čekají nás potíže s úřady. Kontrola cestovních pasů poukazuje na omezení naší svobody, ale pravděpodobně vyšší mocí.

Cesta (pěšina)

Je nutné se zamyslet, zda nechceme žít jinak, dát svému žití nový rozměr. Vidíme-li ji před sebou, bude před někým tajit své štěstí. Vine-li se, půjdeme stále dál, ale oklikami. Úzká je polovinou štěstí, široká je velké štěstí. Objeví-li s e náhle  ukazatel cesty, je velice pravděpodobné, že jdeme špatným směrem. Jdeme-li po ní rázně, příliš nedbáme připomínek druhých, i když jsou oprávněné a změny jsou žádoucí.

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM