Magazín Elita

Altán

Milostné dobrodružství

Almužna

Dáváme-li almužnu, vyjadřuje to naši toleranci. Přijímáme-li almužnu, zneužíváme své moci, kterou jsme získali za peníze. Odmítnutí almužny prozrazuje naši hrdost. Ukradneme-li někomu almužnu, jsme neomalení a máme příliš vysoké sebevědomí. Ukradne-li ji někdo nám, byli jsme poníženi, někdo nás urazil či se k nám choval arogantně.


 

Alkohol (také likér)

Ve všech podobách vyjadřuje osobní ztráty díky vlastním chybám. Zajímáme se více o svoji schránku než o duši. Přijímat a pít prozrazuje naši touhu po vzrušení bez ohledu na morálku a čest. Odmítneme-li alkohol, dokážeme se překonávat a pracovat na sobě. Pijeme-li s někým nebo mu naléváme, chystáme na někoho past a pokud ho rozlijeme po podlaze, jsme bláhoví a žádný rádce nás nezastaví v konání, které může hraničit s naivitou.


 

Alej

Jdeme-li alejí a je bezvětří můžeme očekávat šťastné období. Jdeme-li alejí za větru a deště, bude nám někdo pravděpodobně škodit, sice to bude nepříjemné, může vás to naštvat, ale významně vás to nepoškodí.

Akvárium

Nádoba znázorňuje nás samotné a obsah dokresluje, co se s námi děje. Prázdné vyjadřuje naši prázdnotu, avšak s možností růstu, zdokonalování, pokud nezačneme na sobě pracovat, propadneme beznaději. Čím více plave živočichů ve vodě, tím větší jsou naše šance uspět. Plaveme-li my sami ve vodě v akváriu, pociťujeme stísněnost, ale také omezení našich šancí. Prasklé - odtékající akvárium, kde jsou vodní živočichové, může nám někdo ukrást dobrý nápad či nejsme dostatečně houževnatí, abychom dotáhli projet do konce. Přibývající počet živočichů (líhnutí se), značí plodnost a možná přírůstek do rodiny. Čistíme-li akvárium, rozhodli jsme se na sobě pracovat pravděpodobně budeme i úspěšní.

Akné

Prozrazuje více než chceme o sobě říci či o druhých se dozvíme něco, co tají.

Advokát

Vyjadřuje vždy potíže nebo ztrátu přímo. Jakékoliv jednání s ním naznačuje, že budeme s někým bojovat. Hádáme-lise s ním, jde o velké potíže a problémy, které pro nás neskončí dobře – vyjadřuje většinou prohru, prohraný spor. Advokát v taláru nezvyklé barvy vyjadřuje zatajené informace či zkreslené. V černém taláru je nositelem upozornění, že již není šance na zlepšení situace.

Adresa

Vždy upozorňuje na naše vlastní „nedodělky“, které se nám mohou brzy vymstít a díky tomu nám někdo, i nežádoucí,   může vstoupit do života a nemusí to být zrovna příjemné. Vidíme-li napsanou naši vlastní adresu, musíme se velice vážně zamyslet nad svým chováním a pokusit se sebereflexi.

Admirál

Otevírá naše podvědomí, kterému nemusíme porozumět. Nabádá nás k disciplíně a poslušnosti.

Abatyše

Symbol vyjadřující uvědomění si přicházejících změn, také nové myšlenky a do jisté míry také zpytování svědomí ve smyslu: jsou změny které přicházejí čisté, jsou mé kroky etické atd.?


 

MALUMA V PRAZE

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM