Magazín Elita

Hrdlička

Bělostná barva je vždy znak milostného vztahu. Pokud ji někdo ublíží, je to znak zármutku a bolesti.

Hostie

Znázorňuje duši a poukazuje na možnou cestu meditování a nezbytnost relaxování.

Host

Vždy vyjadřuje výdaje, které jsou často spojené se zábavou, oslavou nebo cestováním, čímž se snažíme předejít a zabránit samotě.

Horečka

Ležíme-li v horečkách, máme potíže s krevním  tlakem, ale také může vyjadřovat žár lásky, bohužel však také nestálost v lásce..  Trpí-li horečkou někdo blízký, s někým  se rozejdeme a možná ne v dobrém.

Holubník

Obydlený oznamuje, že nás očekává mimořádný zisk nebo výhra.

Holub

Především jde  o sexuální symbol, který nevyjadřuje romantickou lásku, ale reálný sex. Dva holuby vinoucí se k sobě, čeká nás nenaplněná láska nebo přátelství. Čím více holubů či holubic, tím lépe  se nám bude dařit na domácí půdě. Ten, kdo jim ubližuje, přijde brzy o dobré přátele. Krmíme-li je někdo vlivný nebo bohatý, potřebuje naši pomoc nebo  naše služby o vždy nás za to dostatečně odmění. Volně  si poletující svobodní holuby, vyjadřují styky s váženými   a uznávanými osobami, které může přerůst v přátelství.

Holit se

Ten, kdo se ve snu holí sám, bude mít příležitost napravit staré chyby a spáchané křivdy na někom, ale také bude možné zaplatit staré dluhy. Holíme-li my někoho jiného, bude nastolena spravedlnost. Je-li dobrovolně holena ve snu jiná osoba, má nás tato symbolika varovat před některými obchodními praktikami, kterým se máme vyhnout, neboť jsou na hranici zákona. Necháme-li se my ve snu holit někým jiným, je pravděpodobné, že nás někdo podvádí, či se nás snaží zatáhnout do falešné hry. Objeví-li se ve snu holič při jakékoli práci, blíží se majetková ujma, kterou odvrátíme.

Holátko

Jsme velice zranitelní a psychicky nestabilní.  Příliš často se objevují úzkosti a deprese.

Hodiny

Upozorňují na důležitou schůzku, událost  či blížící se důležité okolnosti, pokud odbíjejí, jde o velice významnou událost. Tikot a pohled na ně v mnoha případech prozrazuje, že snící nemá v pořádku srdce, může se jednat o počínající  ischemickou chorobu srdeční. Zastaví-li se hodiny ve snu, znamená to, že se naplnil čas nějakého vztahu, stavu, také výkonu povolání. Vrací-li se ručičky zpět, nejsme dostatečně připraveni na něco, co přijde dříve než jsme očekávali. Předbíhají-li se, jsme netrpěliví, „splašení“.

Hoblovačka (hoblík)

Někdo se nás snaží ovlivnit a zmanipulovat ve svůj prospěch. Hobliny však poukazují na precizní práci, která nám bude  svěřena. Pokud jsme  ve snu nuceni hoblovat, dá s e předpokládat, že je někdo z blízkého okolí vážně nemocen či může někoho z blízkého okolí stihnout tragická záležitost.

NÁŠ TIP

Gympl